Naujienos

Beveik visą spalį Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka kvietė vaikus į iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2020“ veiklas, skirtas „Mįsliuko“ lėlių teatro 25-ajam gimtadieniui paminėti. Šių įdomių veiklų tikslas – sudominti vaikus pasakomis, skatinti jas skaityti.  

Spalio 20 ir 21 dienomis 1a ir 1b klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Parodomasis šakočio kepimas“. Programos metu sužinojo šio gardėsio atsiradimo istoriją, kaip ir iš ko jis kepamas bei daug kitų įdomių dalykų. Be to, ne tik gyvai pamatė visą gamybos bei kepimo procesą, bet ir patys jame dalyvavo. Mokiniai programos metu skanavo savo pačių kepto šakočio, mėgavosi arbata. Parodomasis šakočio kepimas nepaliko abejingų. Pirmokams patiko ši saldi pramoga, jie įgijo naujų žinių apie Lietuvos kulinarinį paveldą.

1 a ir 1b klasės mokiniai dalyvavo molio terapijos užsiėmimuose, kuriuos vedė Jolita Bužinskienė. Vaikai sužinojo, kas iš molio buvo gaminama seniau, apžiūrėjo iš moliopagamintus dirbinius. O smagiausia buvo patiems prisiliesti prie šios plastiškos medžiagos, pajusti jį savo mažom rankelėm bei sukurti savo darbelį, kurį išdegs didžiulėje krosnyje. Smagiai praleidome laiką, darbas drauge suteikė daug teigiamų emocijų.

2020-ieji yra Vaiko emocinės gerovės metai. Prisijungdami prie šios iniciatyvos, progimnazijoje vykdome projektą „Leiskime laiką kartu“. Projekto idėja – per kūrybines veiklas ugdyti vaikų socialines emocines kompetencijas, todėl į progimnaziją jau ne pirmą kartą pasikvietėme Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA edukatorę, kuri supažindino vaikus  su penkiomis išskirtinėmis bei terapinėmis veiklomis.

Spalio 9,14 dienomis pirmokai lankėsi miesto bibliotekoje,dalyvavo iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2020“(jos tikslas – populiarinti pasaką, kaip ugdymo priemonę, siekiant vaikus sudominti pasakomis bei įtraukti į pasakų skaitymo procesą) veiklose. Vaikai susipažino su lėlių teatru „Mįsliukas". Žiūrėjo spektakliuką „Vištytė ir gaidelis",piešė pasakos veikėjus, žaidė žaidimus. Buvo labai smagu.

Burnos higiena turi didelę reikšmę bendrai sveikatos būklei ir gyvenimo kokybei. Kaip rodo Lietuvoje atliktos epidemiologinės studijos,kas antras trimetis turi sugedusių dantų. 98% šių dantų pažeidimų yra negydyti. 
Kad situacija imtų keistis, spalio 20 d.progimnazijoje pirma pamoka pirmokams prasidėjo susitikimu „Graži šypsena“ su visuomenės sveikatos specialiste Irena Čeponiene. Jo metu vaikai žaisdami mokėsi tinkamai rūpintis savo dantimis, kalbėjo apie dantų priežiūros ir burnos higienos svarbą.

 

Nuo š. m. spalio mėnesio progimnazijoje pradedamas vykdyti 2 metų trukmės projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001. finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, veiklos. 

Projekto tikslas – gerinti ugdymo(si) proceso organizavimą modernizuojant edukacines aplinkas.  

Planuojama veikla: mokymai mokytojams ir pagalbos specialistams;  įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos 1-8 klasių mokiniams; mokytojo padėjėjo pagalba per lietuvių ir matematikos pamokas; informacinių technologijų būrelis 1-4 kl. mokiniams; gamtamokslinis būrelis 5-8 klasių mokiniams; edukacinės išvykos 5-8 kl. mokiniams (kiekvienai klasei po 1 išvyką per mokslo metus); lietuvių kalbos, matematikos, specialiojo ugdymo, geografijos ir kitų kabinetų modernizavimas; nuotolinės bendradarbiavimo platformos diegimas ir naudojimas;  interaktyvios lauko klasės įrengimas; 3D dalykų programų įsigijimas. 

Tikimasi, kad projekto veiklos padės siekti kiekvieno mokinio pažangos, sudarys sąlygas gauti reikiamą ir naudingą mokymosi pagalbą, gerės mokinių ugdymosi rezultatai, žinios, praktiniai įgūdžiai, bendrosios kompetencijos. Mokyklos aplinka taps modernesne, leis mokytojams ir mokiniams atskleisti savo gebėjimus, mokymasis taps įdomesnis, stiprės mokinių motyvacija.