Veiklos sritys

1. Progimnazijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas. 
2. Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. 
3. Kitos švietimo veiklos rūšys: 
3.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; 
3.2. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; 
3.3. Pradinis ugdymas, kodas 85.20; 
3.4. Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 
3.5. Kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 
3.6. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; 
3.7. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
4. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
4.1. Vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20; 
4.2. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
4.3. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
4.4. Kita transportui būdingų paslaugų veikla, kodas 52.29;
4.5. Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
4.6. Karšto vandens tiekimas, kodas 35.30.20 (katilinės veikla); 
4.7. Kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
4.8. Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.11;
4.9. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
4.10. Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
Atnaujinta: 2017-12-01