Darbo užmokestis

2018 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) Eur

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

1

Direktorius

1

-

-

2

Pavaduotojai

3

994,00

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

3

Pradinio ugdymo mokytojai

10,65

1044,00

36

4

5-8 kl. mokytojai

18,36

1019,00

36

5

Bibliotekininkai

1,25

700,00

-

6

Auklėtojai

0,75

-

-

7

Soc. pedagogas

1

-

-

8

Spec. pedagogas

1

-

-

9

Logopedas

0,5

-

-

10

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

0,6

-

-

TECHNINIS PERSONALAS

11

Valytojai

12,75

400,00

-

12

Kiemsargiai

2

400,00

-

13

Autobuso vairuotojai

3

530,00

-

14

Buhalteriai

2

648,00

-

15

Kompiuterių įrangos derintojas

1

-

-

16

Valgyklos darbuotojai

6,25

448,00

-

17

Statinių priežiūros darbininkai

1,25

400,00

-

18

Socialinis darbuotojas

2

453,00

-

19

Budėtojai, rūbininkai

5

400,00

-

20

Raštinės administratorius

1

-

-

21

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

1

-

-

22

Elektrikas

0,5

-

-

CEIKINIŲ SKYRIUS

23

Mokytojai

0,9

-

-

24

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

0,6

-

-

25

Techninis personalas

0,75

-

-

2017 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) Eur

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

1

Direktorius

1

-

-

2

Pavaduotojai

3

952,00

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

3

Pradinio ugdymo mokytojai

13

846,00

31

4

5-8 kl. mokytojai

33

660,00

25

5

Bibliotekininkai

1,75

640,00

-

6

Auklėtojai

0,75

-

-

7

Soc. pedagogas

1

-

-

8

Spec. pedagogas

1

-

-

9

Logopedas

0,5

-

-

10

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1

-

-

TECHNINIS PERSONALAS

11

Valytojai

12,75

380,00

-

12

Kiemsargiai

2

380,00

-

13

Autobuso vairuotojai

3

495,00

-

14

Buhalteriai

2

587,00

-

15

Kompiuterių įrangos derintojas

1

-

-

16

Valgyklos darbuotojai

7,25

410,00

-

17

Statinių priežiūros darbininkai

1,50

380,00

-

18

Socialinis darbuotojas

1,75

411,00

-

19

Budėtojai, rūbininkai

5

380,00

-

20

Raštinės administratorius

1

-

-

21

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

1

-

-

22

Elektrikas

0,5

-

-

 

CEIKINIŲ SKYRIUS

23

Mokytojai

1

-

-

24

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1

-

-

25

Techninis personalas

0,75

-

-

2016 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) Eur

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

1

Direktorius

1

-

-

2

Pavaduotojai

3

924,00

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

3

Pradinių kl. mokytojai

14

818,00

29

4

5-8 kl. mokytojai

32

574,00

22

5

Bibliotekininkai

1,75

606,00

-

6

Auklėtojai

0,75

-

-

7

Soc. pedagogas

1

-

-

8

Spec. pedagogas

1

-

-

9

Logopedas

0,5

-

-

10

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

1

-

-

TECHNINIS PERSONALAS

11

Valytojos

13,75

365,00

-

12

Kiemsargiai

2

365,00

-

13

Vairuotojai

3

472,00

-

14

Buhalteriai

2

522,00

-

15

Kompiuterių priežiūros specialistas

1

-

-

16

Valgyklos darbuotojai

7,25

365,00

-

17

Pastatų priežiūros darbuotojai

2,25

365,00

-

18

Soc. darbuotojas

1

-

-

19

Budėtojai, rūbininkė

6

365,00

-

20

Raštinės vedėja

1

-

-

21

Sekretorė

0,5

-

-

22

Specialistė

1

-

-

CEIKINIŲ SKYRIUS

23

Mokytojai

1

-

-

24

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

1

-

-

25

Techninis personalas

0,75

-

-

 

2015 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) Eur

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

1

Direktorius

1

-

-

2

Pavaduotojai

3

888,00

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

3

Pradinių kl. mokytojai

13

741,00

28

4

5-8 kl. mokytojai

37

530,00

21

5

Bibliotekininkai

2

575,00

-

6

Auklėtojai

0,75

-

-

7

Soc. pedagogas

1

-

-

8

Spec. pedagogas

1

-

-

9

Logopedas

0,5

-

-

10

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

1

-

-

TECHNINIS PERSONALAS

11

Valytojos

14,25

325,00

-

12

Kiemsargiai

1,75

325,00

-

13

Vairuotojai

3,5

422,00

-

14

Buhalteriai

2

522,00

-

15

Kompiuterių priežiūros specialistas

1

-

-

16

Valgyklos darbuotojai

7,25

329,00

-

17

Pastatų priežiūros darbuotojai

2,25

355,00

-

18

Soc. darbuotojas

1

-

-

19

Budėtojai, rūbininkė

6

325,00

-

20

Raštinės vedėja

1

-

-

21

Sekretorė

0,5

-

-

22

Specialistė

1

-

-

CEIKINIŲ SKYRIUS

23

Mokytojai

1

-

-

24

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

1

-

-

25

Techninis personalas

0,75

-

-

Atnaujinta: 2019-03-19