Projektinė veikla

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos projektinė veikla 2018 m. 
(nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.)

Švietimo įstaiga

Projekto pavadinimas

Projekto pradžios ir pabaigos data

Finansavimas

Projekto įgyvendinimui gautos lėšos

(iš kur ir kiek), EUR

Iš jų gauta per 2018 metus, EUR

Visos projekto kofinansavimui ar papildomoms veikloms skirtos mokyklos (savivaldybės) lėšos

Iš jų skirta per 2018 metus, EUR

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

1. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa  „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

21528,00

2732,00

-

-

2. Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

22296,00

1300,00

-

-

3. Savanorystės projektas „Mes darom“. Akcija „Darom 2017“.

2018 m. balandis

VšĮ „Mes darom“

-

-

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

-

-

4. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos „Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2008 m.

VšĮ „Drąsinkime ateitį“

-

-

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

50,00

50,00

5. „Mes rūšiuojam“

Nuo 2012 m.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,

UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

6. Smulkiosios elektros ir elektroninės įrangos rinkimas

Nuo 2012 m.

UAB „EMP recycling“

-

-

-

-

7. Projektas „Leiskime laiką kitaip“

2018 m. rugsėjis – gruodis

 

 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

130,00

 

 

 

130,00

8. Projektas „Išmok plaukti“ (2 kl. mokiniams)

2018 m. rugsėjis – gruodis

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Plaukimo pamokos

-

-

-

9. Vasaros stovykla socialiai remtiniems vaikams

2018 m.

-

-

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

-

-

10. Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

2018 m. lapkričio mėn.

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje.

Šiaurės šalių asociacijų federacija „Norden“

-

-

-

-

11. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“

2018 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

40,00

40,00

-

-

12. 2018 m. Gamtos Kengūros projektas

2018 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams,

kelionė į Estiją

Mokinių tėvai

120,00

120,00

-

-

13. 2018 m. Istorijos Kengūros projektas

2018 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

42,00

42,00

-

-

14. 2018 m. Kalbų Kengūros (anglų k.) projektas

2018 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

23,00

23,00

-

-

15. 2018 m. Kalbų Kengūros (lietuvių k.) projektas

2018 m. kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

50,00

50,00

-

-

16. Konkursas „Olympis“

2018 m. kovas, lapkritis

UAB „Advertis“

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

1300,00

1300,00

-

-

17. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

2018 m. kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

18,00

18,00

-

-

18. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

2018 m. lapkritis

Vilniaus universitetas

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

-

-

-

19. Edukacinių erdvių kūrimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn.

Europos Sąjungos fondai,

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

358491,00

175000,00

-

-

20. Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis

Nuo 2018 m.

Europos Sąjungos fondai

3190,00

3190,00

-

-

21. Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II (socialinio ir emocinio ugdymo programa LIONS QUEST)

Nuo 2018 m.

Europos Sąjungos fondai

1250,00

1250,00

 

 

22. Tarptautinė programa „Obuolio draugai“

Nuo 2018 m.

VšĮ „Vaiko labui“

-

-

-

-

23. Projektas „Sveikatiada“

Nuo 2017 m.

VšĮ „Tikra mityba“

-

-

-

-

24. Projektų „Parama maisto produktais IV“, „Parama higienos prekėmis“ priemonių vykdymas

2018 m. lapkritis – gruodis

-

-

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

1847,00

 

 

 

1847,00

25. Projektas „Informatika pradiniame ugdyme“

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centras

-

-

-

26. Tarptautinė olimpiada/konkursas „KINGS“

2018 m.

UAB „Mokslo karaliai“

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

100,00

100,00

-

-

27. Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“

2018 m. birželis

Mokinių tėvų darbovietės

Pažintinės išvykos

-

-

-

28. Lietuvos mokinių kultūros pažinimo ir naudojimo įpročius stiprinanti programa Kultūros pasas

2018 m. rugsėjis – gruodis

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

1022,00

1022,00

-

-

29. Projektas „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“

2018 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

40237,34

40237,34

-

-

Iš viso 2018 m.:

 

 

226424,34

Iš viso 2018 m.:

2027,00

Atnaujinta: 2019-03-19