Projektinė veikla

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos projektinė veikla 2019 m. 
(nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.)

Švietimo įstaiga

Projekto pavadinimas

Projekto pradžios ir pabaigos data

Finansavimas

Projekto įgyvendinimui gautos lėšos (iš kur ir kiek), EUR

Iš jų gauta per 2019 metus, EUR

Visos projekto kofinansavimui ar papildomoms veikloms skirtos mokyklos (savivaldybės) lėšos

Iš jų skirta per 2019 metus, EUR

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

1. Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (pieno produktų tiekimas)

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

24260,00

3250,00

-

-

2. Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ (vaisių tiekimas)

Nuo 2011 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

23596,00

1200,00

-

-

3. Edukacinių erdvių kūrimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“)

358491,00

81040,00

-

-

4. Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis

Nuo 2018 m.

Nacionalinė švietimo agentūra (Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras) (per Ignalinos rajono savivaldybės administraciją)

9418,64

6227,87

-

-

5. Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II (socialinio ir emocinio ugdymo programa LIONS QUEST programa „Laikas kartu“)

Nuo 2019 m.

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA

340,00

340,00

 

 

6. Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ veikla „Psichologinės pagalbos teikimas“

2019 m.

Nacionalinė švietimo agentūra (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras) (per Ignalinos rajono savivaldybės administraciją)

26068,29

26068,29

-

-

7. Lietuvos mokinių kultūros pažinimo ir naudojimo įpročius stiprinanti programa Kultūros pasas

2019 m. sausis – gruodis

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

6482,00

5459,00

-

-

8. Projektų „Parama maisto produktais IV“, „Parama higienos prekėmis“ priemonių vykdymas

2019 m. gruodis

Europos socialinio fondo agentūra (iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo; per Ignalinos rajono savivaldybės administraciją)

545,00

 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

545,00

 

 

545,00

9. Technologijų vedliai

2019 m.

Kūrybinių technologijų akademija bit@Byte

Mokymai mokytojams

-

-

-

10. Projektas „Informatika pradiniame ugdyme“

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn.

Nacionalinė švietimo agentūra (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centras)

-

-

-

-

11. Ignalinos ir Švenčionių rajonų pradinių klasių vaikų mokymo plaukti tęstinumas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2019“ (2 klasės mokiniams)

2019 m. rugsėjis – lapkritis

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Plaukimo pamokos mokiniams

-

-

-

12. Vasaros stovykla socialiai remtiniems vaikams

2019 m. birželis

-

-

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

400,00

400,00

13. Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

2019 m. lapkritis –gruodis

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje.

Šiaurės šalių asociacijų federacija „Norden“

-

-

-

-

14. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“

2019 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

58,00

58,00

-

-

15. 2019 m. Gamtos Kengūros projektas

2019 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

110,00

110,00

-

-

16. 2019 m. Kalbų Kengūros (anglų k.) projektas

2019 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

35,00

35,00

-

-

17. 2019 m. Kalbų Kengūros (lietuvių k.) projektas

2019 m. kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

82,00

82,00

-

-

18. Konkursas „Olympis“

2019 m. kovas, lapkritis

UAB „Advertis“

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

1360,00

1360,00

-

-

19. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

2019 m. kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

180,00

180,00

-

-

20. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

2019 m. lapkritis

Vilniaus universitetas

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

-

-

-

21. Tarptautinė olimpiada/konkursas „KINGS“

2019 m.

UAB „Mokslo karaliai“

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

100,00

100,00

-

-

22. Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“

2019 m. birželis

Mokinių tėvų darbovietės

Pažintinės išvykos

-

-

-

23. Pažintinė žuvininkystės programa „Išauginta Europos Sąjungoje“

2019 m.

Netradicinės pamokos mokiniams.

Parama mokymo priemonėmis

-

-

-

24. Savanorystės projektas „Mes darom“. Akcija „Darom 2019“.

2019 m. balandis

VšĮ „Mes darom“

-

-

-

-

25. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos „Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2008 m.

VšĮ „Drąsinkime ateitį“

-

-

-

-

26. „Mes rūšiuojam“

Nuo 2012 m.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,

UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

27. Smulkiosios elektros ir elektroninės įrangos rinkimas

Nuo 2012 m.

UAB „EMP recycling“

-

-

-

-

28. „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“

2019 m. gruodis

VšĮ „Darnaus vystymo projektai“

Interaktyvūs užsiėmimai mokiniams

-

-

-

29. „Nerūkyk – gyvenk sveikiau“

2019 m. balandis–rugsėjis

VšĮ „Darnaus vystymo projektai“

Interaktyvūs užsiėmimai mokiniams

-

-

-

Iš viso 2019 m.:

 

 

125510,16

Iš viso 2019 m.:

945,00

 

Išviso 2019 m.:

 

 

126455,16 Eur

XXX

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto laikotarpis – nuo 2017 m. kovo 22 d. iki 2019 m. liepos 22 d., projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pagal jį Nacionalinė švietimo agentūra nupirko kompiuterinę įrangą ir internetinį ryšį, reikalingą ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.

Turto pavadinimas

Kiekis vnt.

Vieneto kaina Eur su PVM

Suma Eur su PVM

Planšetinis kompiuteris „Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

20

186,34

3726,80

Planšetinis kompiuteris „Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

20

179,08

3581,60

Nešiojamas kompiuteris HP 250

1

492,47

492,47

Vykdant šį projektą gauta gamtos mokslų ir technologijų priemonių 1-4 kl. už 3190 Eur, 5-8 kl. už 5286 Eur.

Atnaujinta: 2020-06-04