Dokumentai

Tvarkos aprašai

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka
Mokinių pažintinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Mokinių spintelių naudojimosi tvarkos aprašas
Pedagogų etikos kodeksas
Pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas
Progimnazijos bendruomenės, mokinių tėvų ir socialinių partnerių informavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas
Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo tvarkos aprašas
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Kovos su korupcija priemonių planas
Korupcijos prevencijios programa I priedas
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Vadovėlių Fondo tvarkymo aprašas
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
Bibliotekos Fondo apsaugos nuostatai
Bendrosios bibliotekos taisyklės
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprasas
Priemimo į bendrabutį tvarkos aprašas
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Tėvų švietimo tvarkos aprašas
Mokinių pažangos pasiekimų ir vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Mokinių elgesio, skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

Planai

Veiklos-planas-2018-2019 m. m.
Ugdymo-planas 2019–2020 m. m.
Strateginis planas 2017–2019 m. m.

Konkursų rezultatai

Konkurso „Mano mokykla“ rezultatai

Sportiniai pasiekimai ir rezultatai

Mergaičių Kalėdinio tinklinio turnyro rezultatai
Berniukų Kalėdinio tinklinio turnyro rezultatai
Futbolo varžybų rezultatai 2018
Lengvosios atletikos kroso estafetės rezultatai
Krepšinio 5x5 varžybų rezultatų lentelė
Šaškių varžybų rezultatų lentelė
BUM 2018 berniukų tinklinio rezultatai
BUM 2018 merginų tinklinio rezultatai
5-6 kl. estafečių rezultatai
3-4 kl. estafečių rezultatai
Tinklinio rezultatų lentelė berniukai 2017 m.
Tinklinio rezultatų lentelė mergaitės 2017 m.
2017 m. rajono kroso rezultatai
„Trikovės“ varžybų rezultatai
Futbolo 5x5 rezultatai
Progimnazijos sporto žaidynių rezultatai
Kroso rezultatai

Kiti dokumentai

Kaip padėti vaikui renkantis profesiją
Informacija tėvams apie saugų internetą
Efektyvus bendravimas su vaiku
ELEKTRONINĖS CIGARETĖS – nauja grėsmė?
Savaičių išdėstymas
Ko vaikui reikia iš tėvų
Tėvų linijoje – visiems prieinama psichologų pagalba
Mobilioji programėlė „SOS: elektroninės patyčios“
Paauglių pasaulio dėsniai ir patarimai jų tėvams
Teigiamas dėmesys ir paskatinimas
Taisyklės ir ribos
Patarimai besinaudojantiems internetu
Tik nesuklyskite galvodami
Be patyčių
Aš renkuosi profesiją
Kaip pagerinti santykius su vaiku
Informacija apie vaikų savęs žalojimą
Kaip elgtis elektroninėje erdvėje
Skanus ir naudingas užkandis į mokyklą
Kuriame dialogą su vaikais
10 zingsniu kaip tapti geresniais tevais
Ceikinių sk. valgiaraštis
Valgyklos valgiaraščiai
progimnazijos-nuostatai.doc

Prašymų formos

Prašymas dėl II užsienio kalbos
Prašymas dėl muzikos pamokų nelankymo
Prašymas dėl tikybos ar etikos pamokų lankymo 14 m. mokiniams
Prašymas dėl tikybos ar etikos pamokų lankymo tėvams
Prašymas bendrabučiui gimnazistams
Prašymas bendrabučiui tėvams
Prašymas su adresu
Prašymas dėl spec. ugdymosi poreikių skyrimo
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą Ceikinių sk.
Prašymas dėl priėmimo į 2–8 kl.
Prašymas dėl priėmimo į 1 kl.
Prašymas dėl mokymosi mokykloje