Laisvos darbo vietos

IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJAI NUO 2018 M. RUGSĖJO 3 D. REIKALINGI PEDAGOGAI
 
1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Ceikinių skyriuje ikimokyklinio ugdymo pedagogas (0,65 etato). Terminuota darbo sutartis 1 mokslo metams.
2. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai priešmokyklinio ugdymo pedagogas (0,65 etato). Terminuota darbo sutartis 1 mokslo metams.
Reikalavimai:
Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
Kreiptis tel. (8 386) 53 744 arba užeiti į Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos raštinę (Mokyklos g. 2).

X X X

 
IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ DAILĖS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2018 M. RUGSĖJO 3 D.
 
Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia atranką dailės mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Darbo sutartis – terminuota.
Darbo krūvis – 10 kontaktinių val. per savaitę (dailės pamokos 5–8 kl.).
Reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija.
2. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
3. Geri bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžiai, atsakingumas.
Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinanti dokumento kopija ar pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija (tik tuo atveju, kai tai neatsispindi išsilavinimą patvirtinančiame dokumente).
Pretendentai gali papildomai pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentai pateikiami:
1. Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu Mokyklos g. 2, Ignalina, raštinėje; siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu kudabosm@ignalina.lt iki 2018 m. rugpjūčio 27 d.
2. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atranka:
1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2018 m. rugpjūčio 28 d., 10.00 val.
2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
3. Telefonas pasiteiravimui 8 (386) 53744
Atnaujinta: 2018-08-21