Neformaliojo švietimo veikla

PATVIRTINTA
Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazijos direktoriaus
2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-56
 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
2019–2020 M. M.

Eil.

Nr.

Laikas

Trukmė

Veikla

Vieta

Mokytojas

Pirmadienis

1

14.40–16.10

2 val.

Pasieniečių būrelis

(5–8 kl.)

Didžioji sporto

salė

A. Matvėjevas

2

12.55–13.40

1 val.

Šviesoforas (1–4 kl.)

28 kab.

J. Snieškienė

3

14.45–15.30

1 val.

Stalo tenisas (5–8 kl.)

Mažoji sporto

salė

D. Gotovskienė

4

13.10–14.40

2 val.

Lietuvių liaudies šokiai

(1–4 kl.)

Kultūros ir sporto

centras

N. Žygienė

5

13.50–15.25

2 val.

Instrumentinis ansamblis

(5–8 kl.)

48 kab.

J. Cicėnas

6

14.00–14.45

1 val.

Solinis dainavimas

(1–8 kl.)

Aktų salė

V. Ksenzovienė

Antradienis

7

12.45–13.30

1 val.

Ansamblis „Pumpurėliai“

(1–4 kl.)

Aktų salė

V. Ksenzovienė

8

13.50–14.35

1 val.

Solinis dainavimas

(1–8 kl.)

Aktų salė

V. Ksenzovienė

9

13.50–14.35

1 val.

Krepšinio pradžiamokslis

(4–6 kl.)

Didžioji sporto

salė

G. Motiejonis

10

14.55–15.50

1,5 val.

Krepšinis (7–8 kl.)

Didžioji sporto

salė

G. Motiejonis

11

12.55–13.40

1 val.

Judrieji žaidimai

(3–4 kl. merg.)

Mažoji sporto

salė

D. Gotovskienė

12

13.50–14.35

1 val.

Judrieji žaidimai

(5–6 kl. merg.)

Mažoji sporto

salė

D. Gotovskienė

Trečiadienis

13

16.05–18.03

2,5 val.

Lietuvių liaudies šokiai

„Dringelė“ (5–8 kl.)

Kultūros ir sporto

centras

N. Žygienė

14

12.55–13.40

1 val.

Judrieji žaidimai

(3–4 kl. merg.)

Mažoji sporto

salė

D. Gotovskienė

15

13.50–14.35

1 val.

Tinklinis (5–8 kl. merg.)

Mažoji sporto

salė

D. Gotovskienė

16

14.45–15.30

1 val.

Stalo tenisas (5–8 kl.)

Mažoji sporto

salė

D. Gotovskienė

17

12.55–13.40

1 val.

Judrieji žaidimai

(3–4 kl. bern.)

Didžioji sporto

salė

G. Motiejonis

18

13.50–14.35

1 val.

Judrieji žaidimai

(5–6 kl. bern.)

Didžioji sporto

salė

G. Motiejonis

Ketvirtadienis

19

13.50–14.35

1 val.

Judrieji žaidimai

(5–6 kl. merg.)

Mažoji sporto

salė

D. Gotovskienė

20

13.50–14.35

1 val.

Judrieji žaidimai

(5–6 kl. bern.)

Didžioji sporto

salė

G. Motiejonis

21

13.50–14.35

1val.

Solinis dainavimas

(1–8 kl.)

Aktų salė

V. Ksenzovienė

22

12.45–13.30

1 val.

Ansamblis „Pumpurėliai“

(1–4 kl.)

Aktų salė

V. Ksenzovienė

23

13.50–14.35

1 val.

Informatikos būrelis

(5–8 kl.)

10 kab.

I. Kandratavičienė

24

12.00–12.45

1 val.

Kompiuterių būrelis

42 kab.

R. Bagdonienė

25

12.55–13.40

1 val.

Matematikos būrelis

(3–4 kl.)

6 kab.

I. Šuminienė

26

14.55–15.50

1,5 val.

Krepšinis (7–8 kl.)

Didžioji sporto

salė

G. Motiejonis

Penktadienis

27

13.50–14.35

1 val.

Krepšinio pradžiamokslis

(4–6 kl.)

Didžioji sporto

salė

G. Motiejonis

28

13.50–15.30

2 val.

Tinklinis (5–8 kl. merg.)

Mažoji sporto

salė

D. Gotovskienė

29

13.30–15.05

2 val.

Lietuvių liaudies šokiai

(1–4 kl.)

Kultūros ir sporto

centras

N. Žygienė

30

15.10–17.08

2,5 val.

Lietuvių liaudies šokiai

„Dringelė“ (5–8 kl.)

Kultūros ir sporto

centras

N. Žygienė

31

12.45–13.30

1val.

Solinis dainavimas

(1–8 kl.)

Aktų salė

V. Ksenzovienė

 

Atnaujinta: 2019-09-26