Pusmečių ir atostogų datos

Mokslo metų trukmė:

Mokslo metai prasideda 2018 rugsėjo 3 d.
1–4 klasių mokiniai mokosi 35 savaites, 5–8 klasių mokiniai mokosi 37 savaites,
besimokantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas – 700 valandų.

Mokslo metus baigia: 

PUG ir 1–4 klasių – birželio 7 d.,
5–8 klasių mokiniai – birželio 21 d.

Atostogų laikas:

rudens – nuo spalio 29 d. iki lapkričio 2 d.;
žiemos (Kalėdų) – nuo gruodžio 27 d. iki sausio 2 d.;
žiemos atostogos. – nuo vasario 18 d. iki vasario 22 d.;
pavasario (Velykų) – nuo balandžio 23 d. iki balandžio 26 d.

Vasaros atostogos skiriamos:

PUG ir 1–4 klasių – nuo birželio 8d. iki rugpjūčio 31 d.;
5–8 klasių mokiniams – nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d.

Pusmečių datos:

1–8 klasėse – pirmas pusmetis 2017-09-03 – 2018-01-18;
1–4 klasėse – antras pusmetis 2018-01-19 – 2018-06-07;        
5–8 klasėse – antras pusmetis 2018-01-19 – 2018-06-21.

 

Atnaujinta: 2018-09-17