Pusmečių ir atostogų datos

Mokslo metų trukmė:

Mokslo metai prasideda 2020 rugsėjo 1 d.
PUG, 1–4 klasių mokiniai mokosi 175 dienas, 5–8 klasių mokiniai mokosi 185 dienas.

Mokslo metus baigia: 

PUG ir 1–4 klasių – birželio 2 d.,
5–8 klasių mokiniai – birželio 15 d.

Atostogų laikas:

rudens – nuo spalio 26 d. iki spalio 30 d.;
žiemos (Kalėdų) – nuo gruodžio 23d. iki sausio 5 d.;
žiemos atostogos – nuo vasario 15 d. iki vasario 19 d.;
pavasario (Velykų) – nuo balandžio 6 d. iki balandžio 9 d.

Vasaros atostogos skiriamos:

PUG ir 1–4 klasių – nuo birželio 3 d. iki rugpjūčio 31 d.;
5–8 klasių mokiniams – nuo birželio 16 d. iki rugpjūčio 31 d.

Pusmečių datos:

1–8 klasėse – pirmas pusmetis 2020-09-01 – 2021-01-15;
1–4 klasėse – antras pusmetis 2021-01-18– 2021-06-02; 
5–8 klasėse – antras pusmetis 2021-01-18– 2021-06-15.

Atnaujinta: 2020-09-09