Pusmečių ir atostogų datos

Mokslo metų trukmė:

Mokslo metai prasideda 2019 rugsėjo 2 d.
1–4 klasių mokiniai mokosi 35 savaites, 5–8 klasių mokiniai mokosi 37 savaites,
besimokantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas – 700 valandų.

Mokslo metus baigia: 

PUG ir 1–4 klasių – birželio 5 d.,
5–8 klasių mokiniai – birželio 16 d.

Atostogų laikas:

rudens – nuo spalio 28 d. iki spalio 31 d.;
žiemos (Kalėdų) – nuo gruodžio 23 d. iki sausio 3 d.;
žiemos atostogos. – nuo vasario 17 d. iki vasario 21 d.;
pavasario (Velykų) – nuo balandžio 14 d. iki balandžio 17 d.

Vasaros atostogos skiriamos:

PUG ir 1–4 klasių – nuo birželio 6 d. iki rugpjūčio 31 d.;
5–8 klasių mokiniams – nuo birželio 17 d. iki rugpjūčio 31 d.

Pusmečių datos:

1–8 klasėse – pirmas pusmetis 2019-09-02 – 2020-01-17;
1–4 klasėse – antras pusmetis 2020-01-18 – 2020-06-05;        
5–8 klasėse – antras pusmetis 2020-01-18 – 2020-06-16.

 

Atnaujinta: 2019-09-26