Naujienos

Praeitą savaitę grąžinome mokiniams vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, mokymosi priemones ir asmeninius daiktus iš spintelių. Viskas vyko sklandžiai, nes mokinių tėvai buvo supratingi ir laikėsi karantino taisyklių: dėvėjo kaukes, vienkartines pirštines, laikėsi saugaus atstumo. Prie mokyklos buriavimosi visai nebuvo. 

Esame dėkingi ekstremalių situacijų komandos specialistui Artūrui Česliokui už pagalbą, savanoriams Pauliui ir Valdui už budėjimą prie mokyklos. Dėkojame  tėvams už supratingumą, vieningumą ir geranoriškumą. Manome, kad tai buvo pilietiškumo vieningumo ir susitelkimo  pamoka tėvams ir visiems bendruomenės nariams.

Saugokite save ir artimuosius!!!

1. Stebėk mokytojų, klasės auklėtojo nurodymus per Tamo. 


2. Susiplanuok mokymosi dienotvarkę.   

 

NUOTOLINIO MOKYMO(-SI) ORGANIZAVIMAS
 
Nuo 2020 m. kovo 30 d. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje organizuojamas nuotolinis mokymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo ugdymo programas.
Nuotolinis mokymas(-is) – mokymas-(is), kai mokytojas, pateikiantis mokomąją medžiagą, yra kitoje vietoje nei ją gaunantis mokinys.
 
MOKYMOSI APLINKA IR UŽDUOTYS
 
Nuotolinis mokymas(-is) organizuojamas per TAMO elektroninį dienyną, mokymo aplinkas Zoom, Google Classroom, EMA, EDUKA ir kitas mokymuisi mokytojo parinktas aplinkas internete.
Mokymosi užduotys mokiniams pateikiamos ateinančiai savaitei. Penktadienį per TAMO dienyną pranešimuose:  
● ikimokyklinukų, priešmokyklinukų, 1–4 kl. mokinių tėvams;
● 5–8 kl. kiekvienam mokiniui.
Rekomenduojama šias užduotis išsisaugoti kompiuteryje atskirame aplanke. Esant tinklo sutrikimams mokiniai bet kada galės matyti ir atlikti užduotis, kurioms nereikės interneto ryšio.

Dėl sugriežtintų karantino sąlygų Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje keičiamas moksleivių daiktų atsiėmimo laikas.
Prie mokyklos tėvai gali ateiti tik nurodytu laiku, su kaukėmis ir vienkartinėmis pirštinėmis, privalo laikytis saugaus 2 m atstumo.
Šiandien, t. y. kovo 27 d. daiktus atsiima 5–8 kl. mokinių tėvai pagal tokį grafiką:
 
9.00–9.30 val. – 5 a kl.
9.40–10.10 val. – 5 b kl.
10.20–10.50 val. – 5 c kl.
11.00–11.30 val. – 6 a kl.
11.40–12.10 val. – 6 b kl.
12.20–12.50 val. – 7 a kl.
13.00–13.30 val. – 7 b kl.
13.40–14.10 val. – 8 a kl.
14.20–14.50 val. – 8 b kl.
15.00–15.30 val. – 8 c kl.
 
Reikalaujame laikytis tvarkos!
Saugokime save ir kitus!

Informacinių technologijų mokytoja Ingrida Kandratavičienė konsultuoja
tel. (8 614) 16594, el. paštu i.kandrataviciene@kudabosprogimnazija.lt

 

Kaip elgtis karantino metu.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija karantino metu nuo 2020 m. kovo 16 d. mokinius, tėvus ir kitus suinteresuotus asmenis aptarnaus nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val. (penktadieniais – iki 15.00 val.):
 
el. paštu kudabosm@ignalina.lt ir telefonu (8 386) 53 744.
 
Direktoriaus kontaktiniai duomenys:
el. paštas djatule@kudabosprogimnazija.lt, 
telefonas (8 386) 52 253.
 
Svarbesniais klausimais galima kontaktuoti su mokytojais, pagalbos specialistais ir kitais darbuotojais el. paštu, kurie nurodyti: