Aktualijos

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2018

Mūsų progimnazija, norėdama įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro organizuojamame veiksmo tyrime,  taikant Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo įrankius (diagnostinius ir standartizuotus testus). 
Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies,  savivaldybės ir mokyklos lygmenimis tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų, surinktų naudojant šalies lygmeniu parengtus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau NMPP) bei nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų įrankius, panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimui bus panaudoti NMPP vertinimo įrankiai (testai) 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams: 
2 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos testai (diagnostiniai); 
4 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testai; 
6 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, testai;
8 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų testai. 
 
Ugdymo aplinkos ir kokybės (progimnazijos aplinkos, progimnazijos klimato, progimnazijos sukuriamos pridėtinės vertės ir kt.) rodiklių apskaičiavimui ir įvertinimui bus naudojami  mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai. Mokinių klausimynai sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP (Diagnostiniai vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai)“ adresu http://www.nec.lt/342/.)

2018 M. TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

Testo pildymo trukmė

Rekomenduojama testų vykdymo data (rekomenduojama testavimo valanda – nurodytos dienos 9 val.)

Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTO sistemoje data

(nurodytos dienos 12 val.)

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas)

apie 45 min.*

Balandžio 23 d.

Balandžio 23 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.*

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

RAŠYMAS, 2 dalis[1] (kalbos sistema)

apie 45 min.*

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.*

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 23 d.

Balandžio 23 d.

SKAITYMAS

45 min.

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 17 d.

Balandžio 17 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 19 d.

Balandžio 19 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

8 KLASĖ

RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 16 d.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

60 min.

Balandžio 20 d.

Balandžio 20 d.

MATEMATIKA

60 min.

Balandžio 18 d.

Balandžio 18 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Balandžio 24 d.

Balandžio 24 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 26 d.

 

[1] Testas skirtas tik mokiniams besimokantiems mokyklose lietuvių mokomąja kalba.

___________________________

Miglė Rakštelienė Įrašo autorius:
Miglė Rakštelienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ankstesni įrašai


Kovo 7 dieną keturių aštuntokų laukė geografinių žinių ir gebėjimų išbandymas Ignalinos gimnazijoje. Jie dalyvavo rajoninėje 9-12 klasių geografijos olimpiadoje. Kaip lygūs su lygiais aštuntokai atliko visas skirtingo pobūdžio užduotis. Po pirmos vaizdinės užduoties pirmavo Vesta ir Matas. Teorinės užduotys geriausiai sekėsi vėl Vestai. Ji tik vienu tašku atsiliko nuo dvyliktokės didžiasalietės. Po keturių užduočių, susumavus rezultatus, Vestai atiteko II vietą. Pirmą ir trečią vietas užėmė dvyliktokai.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija nuo praeitų metų rugsėjo dalyvauja Erazmus plius mokyklų partnerysčių projekte kartu su mokyklomis iš Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos. Pirmoji projekto “ Keturi regionai – viena Europa“ mainų kelionė į Prancūzijos pietus Lot-et Garonne regiono Mézin miestą vyko kovo 3-11 dienomis. Ilgai laukta, perkelta iš gruodžio mėnesio, kelionė įvyko nepaisant Europoje susiklosčiusių ne pačių palankiausių aplinkybių. Kelionė išties buvo įspūdinga - o ar galėtų būti kitaip, kai daug ką darai pirmą kartą: regi akį glostančius įspūdingus kraštovaizdžius, uostai ir ragauji neįprasto skonio ir kvapo patiekalus,  girdi ausiai malonią prancūzų kalbą, gali pasitikrinti savo anglų  kalbos žinias ir įgūdžius bendraujant su bendraamžiais iš mokyklų partnerių – tai nepamirštama!