Aktualijos

Mokinių tėvams dėl vaikų mokymosi nuotoliniu būdu

Tikėtina, kad kol tęsis karantinas, progimnazijoje 5-8 klasės dirbs nuotoliniu būdu. 
Priemonės. Jau susisiekta su mokiniais ir šeimomis,  ir išsiaiškinta, kokias priemones – kompiuterį, išmanųjį telefoną, interneto ryšį – mokiniai namie turi, ko trūksta. Trūkstamomis priemonėmis progimnazija jau aprūpino mokinius.
Dienotvarkė. Kartu su vaiku nustatykite reguliarų dienos režimą, kurio jis privalo laikytis, kaip kad ir eidamas į mokyklą. Pasirūpinkite, kad vaikas laiku atsikeltų, pavalgytų, laiku eitų miegoti, pasportuotų, kasdien pajudėtų. Jei įmanoma, mokymuisi parinkite ramią, šviesią patalpą, kurioje įrengtas saugus elektros tinklas, o internetas veikia be trikdžių.
Pagalba. Iškilus neaiškumams, jungiantis prie nuotolinės mokymosi aplinkos, galima kreiptis į klasės auklėtoją arba IT konsultantą progimnazijoje – informacinių technologijų mokytoją I. Kandratavičienę el. paštu: ingrida.kandrataviciene@kudabosprogimnazija.lt
Tvarkaraštis. 5-8 klasėse pamokos vyksta  nuo 8.00 val. pagal įprastą pamokų tvarkaraštį. Pusė pamokų yra sinchroninės (vaizdo), kitos – asinchroninės (mokiniams skiriamos užduotys savarankiškam darbui). Su vaizdo pamokų tvarkaraščiu ateinančiai savaitei, mokinius supažindina klasės auklėtojas.
Pamokos. Pamokos trukmė gali būti ne 45 min. Ji priklausys nuo pamokos scenarijaus, skiriamų užduočių, pamokos tikslų. Pamoka gali būti su trumpomis pertraukėlėmis. Nuotoliniu būdu vedamos visų dalykų, taip pat ir fizinio ugdymo, technologinio ugdymo, muzikos ir kt. pamokos.
Palaikymas. Palaikykite savo vaikų, ypač jaunesnių, motyvaciją mokytis, nes jiems gali trūkti mokytojo vadovavimo. Paklauskite vaiko, kaip jam sekasi, ką uždavė mokytojai, ko jis išmoko, kaip buvo įvertintas. Jei reikia, pasiūlykite pagalbą, tačiau neatlikinėkite užduočių už vaiką. Ne pačio vaiko atliktos užduotys tik  didina vaiko mokymosi spragas. Padėkite susidaryti dienos mokymosi planą.
Bendravimas su vaiku. Šiuo metu su vaiku geriau bendrauti daugiau: padrąsinkite, priminkite, kad patirti sunkumų mokantis ir atliekant paskirtas užduotis yra normalu. Taip pat normalu ir tai, kad mokymosi tempas yra lėtesnis.
Bendravimas su mokytoju. Kaip ir iki šiol, tėvai gali sekti vaiko pažangą el. dienyne, taip pat su mokytojais susisiekti elektroniniu paštu. Virtualūs susitikimai su mokytojais vyks per mokinių Microsoft Office 365 platformos prisijungimus, įrankį Teams. 
Švietimo pagalba. Virtualiu būdu teikiamos ir logopedo individualios pratybos ar specialiojo pedagogo, mokytojo padėjėjo užsiėmimai. Jeigu reikės, nuotoliniu būdu konsultuos ir socialinis pedagogas, psichologas, socialinis darbuotojas.
Būreliai. Vaikams vyks ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai, kuriuos įmanoma rengti nuotoliniu būdu.

Nuotolinis mokymas (-is) skiriasi nuo įprasto kasdienio mokymos(-si) mokykloje, būkite pakantūs, palaikykite mokyklos ir vaiko pastangas.
Jei turite klausimų, būtinai susisiekite su savo vaiko mokytoju ar progimnazijos administracija, dalinkitės rūpesčiais ir sėkmėmis. Šis etapas visiems yra sudėtingas, mokydamiesi ir padėdami vieni kitiems jį įveiksime.

___________________________

Miglė Rakštelienė Įrašo autorius:
Miglė Rakštelienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ankstesni įrašai


Šių metų spalio mėnesį skelbiama pasaulinė iniciatyva – „Go RED“, kuri kviečia kalbėtis apie disleksiją – paplitusį mokymosi sutrikimą – bei palaikyti visus vaikus, susiduriančius su juo. 
Paskutiniais duomenimis disleksijos sutrikimą turi net apie 10 proc. vaikų, o jį nustatyti galima tik vaikui pradėjus lankyti mokyklą. Kas gi yra disleksija? Prof. dr. R. Ivoškuvienė apibūdina disleksiją kaip skaitymo trūkumus, kuomet daromos klaidos yra stabilios, pasikartojančios: raidžių ir skiemenų praleidimai, sukeitimai vietomis bei tarpusavyje. Disleksikai sunkiai įsimena raides, sukeitinėja jas pagal akustinį garsų ir grafinį raidžių panašumą, skaito paraidžiui ir pan. Kiekvieną kartą šie mokiniai perskaito tą patį žodį skirtingai. Dėl šios priežasties jiems blogai suprantami perskaityti žodžiai, sakiniai, tekstai. Skaitymo įgūdžiai neautomatizuojami. Ilgam išlieka lėtas skaitymo tempas, neraiškus skaitymas. 

Prisegtame faile rasite išsamią informaciją, kaip įrašyti atliktą darbą ir išsiųsti jį mokytojui.

Kaip įrašyti ir išsiųsti darbą per Tamo

 

NUOTOLINIO MOKYMO(-SI) ORGANIZAVIMAS
 
Nuo 2020 m. kovo 30 d. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje organizuojamas nuotolinis mokymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo ugdymo programas.
Nuotolinis mokymas(-is) – mokymas-(is), kai mokytojas, pateikiantis mokomąją medžiagą, yra kitoje vietoje nei ją gaunantis mokinys.
 
MOKYMOSI APLINKA IR UŽDUOTYS
 
Nuotolinis mokymas(-is) organizuojamas per TAMO elektroninį dienyną, mokymo aplinkas Zoom, Google Classroom, EMA, EDUKA ir kitas mokymuisi mokytojo parinktas aplinkas internete.
Mokymosi užduotys mokiniams pateikiamos ateinančiai savaitei. Penktadienį per TAMO dienyną pranešimuose:  
● ikimokyklinukų, priešmokyklinukų, 1–4 kl. mokinių tėvams;
● 5–8 kl. kiekvienam mokiniui.
Rekomenduojama šias užduotis išsisaugoti kompiuteryje atskirame aplanke. Esant tinklo sutrikimams mokiniai bet kada galės matyti ir atlikti užduotis, kurioms nereikės interneto ryšio.

Kaip elgtis karantino metu.

Šiuo metu rizikingomis šalimis laikomos: Kinija, Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras, Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Italija, Islandija, Norvegija, Švedija, Austrija, Danija, Nyderlandai, Šveicarija, Egiptas.
Grįžę iš šių šalių į Lietuvą, Jūs privalote kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) šiais būdais...