Aktualijos

Projekto „Baugios istorijos“ tęsinys

Jau minėjome, kad spalio – lapkričio mėnesiais 4a ir 8 a klasių mokiniai vykdė lietuvių- anglų kalbų projektą „Baugios istorijos“. Ketvirtokai pasijuto tikrais šiurpių istorijų kūrėjais, o aštuntokai – jų kūrinių vertėjais iš lietuvių į anglų kalbą. Savo istorijas ketvirtokai skaitė mokyklos bibliotekoje, o lapkričio 30 dieną pagaliau jau visi – ir pradinukai, ir aštuntokai – „susitiko“ pristatyti savo darbų. Aštuntokai skaitė vertimus, o ketvirtokai, atpažinę savo kūrinį, perskaitydavo originalo kalba(lietuviškai). Pamokos pabaigoje ketvirtokai draugiškai pamojavo savo vertėjams, linkėdami kuo greičiau sugrįžti į realias klases. 

___________________________

Daiva Cicėnienė Įrašo autorius:
Daiva Cicėnienė
Anglų kalbos mokytoja
Ankstesni įrašai


Tikėtina, kad kol tęsis karantinas, progimnazijoje 5-8 klasės dirbs nuotoliniu būdu. 
Priemonės. Jau susisiekta su mokiniais ir šeimomis,  ir išsiaiškinta, kokias priemones – kompiuterį, išmanųjį telefoną, interneto ryšį – mokiniai namie turi, ko trūksta. Trūkstamomis priemonėmis progimnazija jau aprūpino mokinius.

Šių metų spalio mėnesį skelbiama pasaulinė iniciatyva – „Go RED“, kuri kviečia kalbėtis apie disleksiją – paplitusį mokymosi sutrikimą – bei palaikyti visus vaikus, susiduriančius su juo. 
Paskutiniais duomenimis disleksijos sutrikimą turi net apie 10 proc. vaikų, o jį nustatyti galima tik vaikui pradėjus lankyti mokyklą. Kas gi yra disleksija? Prof. dr. R. Ivoškuvienė apibūdina disleksiją kaip skaitymo trūkumus, kuomet daromos klaidos yra stabilios, pasikartojančios: raidžių ir skiemenų praleidimai, sukeitimai vietomis bei tarpusavyje. Disleksikai sunkiai įsimena raides, sukeitinėja jas pagal akustinį garsų ir grafinį raidžių panašumą, skaito paraidžiui ir pan. Kiekvieną kartą šie mokiniai perskaito tą patį žodį skirtingai. Dėl šios priežasties jiems blogai suprantami perskaityti žodžiai, sakiniai, tekstai. Skaitymo įgūdžiai neautomatizuojami. Ilgam išlieka lėtas skaitymo tempas, neraiškus skaitymas. 

Prisegtame faile rasite išsamią informaciją, kaip įrašyti atliktą darbą ir išsiųsti jį mokytojui.

Kaip įrašyti ir išsiųsti darbą per Tamo

 

NUOTOLINIO MOKYMO(-SI) ORGANIZAVIMAS
 
Nuo 2020 m. kovo 30 d. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje organizuojamas nuotolinis mokymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo ugdymo programas.
Nuotolinis mokymas(-is) – mokymas-(is), kai mokytojas, pateikiantis mokomąją medžiagą, yra kitoje vietoje nei ją gaunantis mokinys.
 
MOKYMOSI APLINKA IR UŽDUOTYS
 
Nuotolinis mokymas(-is) organizuojamas per TAMO elektroninį dienyną, mokymo aplinkas Zoom, Google Classroom, EMA, EDUKA ir kitas mokymuisi mokytojo parinktas aplinkas internete.
Mokymosi užduotys mokiniams pateikiamos ateinančiai savaitei. Penktadienį per TAMO dienyną pranešimuose:  
● ikimokyklinukų, priešmokyklinukų, 1–4 kl. mokinių tėvams;
● 5–8 kl. kiekvienam mokiniui.
Rekomenduojama šias užduotis išsisaugoti kompiuteryje atskirame aplanke. Esant tinklo sutrikimams mokiniai bet kada galės matyti ir atlikti užduotis, kurioms nereikės interneto ryšio.

Kaip elgtis karantino metu.