Mokinių pasiekimai

Mūsų mokinių pasiekimai rajoninėje biologijos olimpiadoje

Kovo 24 dieną  vyko  savivaldybių etapo rajoninė 5-8 klasių mokinių  biologijos olimpiada, kurios tikslas puoselėti mokinių domėjimąsi biologija bei ugdyti gamtos mokslų ir bendrąsias kompetencijas. Mokiniai užduotis atliko prisijungę prie Edukos sistemos.Olimpiados užduočių turinį sudarė: gamtos tyrimai, organizmų sandara ir funkcijos, gyvybės tęstinumas ir įvairovė, organizmas ir aplinka, biosfera ir žmogus.Joms atlikti buvo  skirta 1 astronominė valanda. Olimpiadoje dalyvavo 8 mūsų mokyklos mokiniai. 6 klasių tarpe Emilija Vasiljevaitė, 6c klasės mokinė, užėmė I vietą, o III vietą – 6a klasės mokinė Adrija Baranovskaja. 7 klasių tarpe I vietą laimėjo 7b klasės mokinys Enrikas Butavičius, o III vietą – RugilėPilinskaitė. Tarp 8 klasių II vieta atiteko 8a kl.  Augustei Raslanaitei . Džiaugiamės mokinių pasiekimais.

___________________________

Raminta Trinkūnienė Įrašo autorius:
Raminta Trinkūnienė
Chemijos mokytoja
Ankstesni įrašai


Kovo 29 dieną progimnazijoje nuotoliniu būdu vyko mokyklinė matematikos olimpiada, kurioje dalyvavo 24 mokiniai. Jie Teams aplinkoje sprendė įvairaus sudėtingumo užduotis. Dalyviai turėjo galimybę pasitikrinti ir pademonstruoti savo žinias. Labai dėkojame jiems už aktyvumą. Linkime toliau pildyti išminties bagažą.

Mūsų prizininkai:

Kovo 2 dieną nuotoliniu būdu vyko savivaldybės etapo 2–4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada „Mano gaublys‘‘. Ją jau trečius metus organizavo Lietuvos geografijos mokytojų asociacija, skatindama mokinius domėtis Lietuvos ir pasaulio pažinimu ir šio mokomojo dalyko populiarinimu jau pradinėse klasėse. Mokiniai ir mokytojai jungėsi programa Teams, buvo demonstruojamos skaidrės, mokiniai atliko įvairias pasaulio pažinimo užduotis. Olimpiadoje dalyvavo 56 pradinių klasių mokiniai.

Prizininkais tapo šie mūsų mokyklos mokiniai:

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija šiemet dalyvauti olimpiadoje „Mano gaublys“ subūrė 107 rajono mokyklų 2–12 klasių mokinius.

Dalyviai rungėsi savo klasės kategorijose. Vaizdinės užduotys pateiktos testo forma, kai reikia pasirinkti vieną iš keturių atsakymo variantų. Dauguma užduočių siejamos su šaltiniais (nuotraukomis, kartoschemomis, žemėlapiais ar jų fragmentais, statistika, diagramomis, piešiniais). Su vienu šaltiniu gali būti susiję net keli klausimai.

Pradinukai atliko jiems parengtas olimpiados užduotis ir apie šaunius jų pasiekimus informaciją galite rasti taip pat šioje svetainėje, o dabar – apie 6-8 klasių mokinių veiklas: jiems olimpiada buvo vykdoma Zoom aplinkoje, stebint vertinimo komisijai. Sukurta užduočių sistema leido 30 užduočių atlikti per 30 minučių. Šioje olimpiadoje dalyvavo 16 kudabiečių. Geriausiai sekėsi šeštokams ir septintokams.

Kovo 2 dieną mokykloje vyko 5-8 klasių gamtos mokslų olimpiada, kurios tikslas buvo skatinti mokinių pažintinius interesus, stiprinti gamtos mokslų ir bendrąsias kompetencijas. Atlikdami įvairias užduotis mokiniai plėtė žinias apie mokslo naujoves, technologijas ir jų sąsajas su gamtoje vykstančiais pokyčiais, galimomis grėsmėmis aplinkai, visuomenės bei žmogaus gyvenimo kokybei.

Penktų klasių nugalėtojai:

2020 m. lapkričio–gruodžio mėn. vyko „Kalbų Kengūros“ projekto Lyderių turas, kuriame dalyvavo 5 b klasės mokinys Ignas Jakubovskis. Pagaliau sulaukėme rezultatų ir džiaugiamės, kad už puikius pasiekimus Ignas apdovanotas pagyrimo raštu.