Naujienos

Pateikiame Nacionalinės švietimo agentūros ir Ryšių reguliavimo tarnybos parengtas rekomendacijas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams, kaip tinkamai naudotis nuotolinio mokymo priemonėmis, siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą.

Rekomendacijos mokytojams dėl nuotolinių mokymų
Rekomendacijos tėvams dėl vaikų saugumo
Elkimės atsakingai mokydamiesi nuotoliniu būdu

Sveikiname su šv. Velykom.

· Svarbiausia taisyklė  – pagarba vienas kitam.                

· Bendrauti mandagiai. Nepamiršti pradedant pokalbį nuo pasisveikinti, baigiant pokalbį – atsisveikinti. 

· Prieš vaizdo pokalbį reikia įsitikinti, ar aplinka, drabužiai, išvaizda yra tvarkingi ir tinkami oficialiam bendravimui. Pašnekovas neturėtų matyti kambaryje išmėtytų daiktų, žaislų ir kitų dėmesį trikdančių dalykų.

· Vengti daryti kelis darbus vienu metu. Pašnekovui reikia skirti visą laiką ir dėmesį.

· Susirašinėjant, vartoti bendrinę kalbą, be trumpinių ir nevartotinų žodžių. Vengti rašyti didžiosiomis raidėmis -  tai prilyginama rėkimui. Tikrinti rašybos klaidas.

2020 metų kovo mėnesį Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 10 pradinių klasių mokinių dalyvavo projekte „Šventų Velykų belaukiant“, kurio tikslas buvo puoselėti šv. Velykų tradicijas, lavinti kūrybiškumą ir meninį skonį, pažinti molį kaip plastinį kūrybos objektą.
Projektą organizavo Ignalinos Č. Kudabos progimnazijos vyr. spec. pedagogė, logopedė Veronika Gibler ir IRKSC Keramikos būrelio vadovė Jolita Bužinskienė.

Praeitą savaitę grąžinome mokiniams vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, mokymosi priemones ir asmeninius daiktus iš spintelių. Viskas vyko sklandžiai, nes mokinių tėvai buvo supratingi ir laikėsi karantino taisyklių: dėvėjo kaukes, vienkartines pirštines, laikėsi saugaus atstumo. Prie mokyklos buriavimosi visai nebuvo. 

Esame dėkingi ekstremalių situacijų komandos specialistui Artūrui Česliokui už pagalbą, savanoriams Pauliui ir Valdui už budėjimą prie mokyklos. Dėkojame  tėvams už supratingumą, vieningumą ir geranoriškumą. Manome, kad tai buvo pilietiškumo vieningumo ir susitelkimo  pamoka tėvams ir visiems bendruomenės nariams.

Saugokite save ir artimuosius!!!

1. Stebėk mokytojų, klasės auklėtojo nurodymus per Tamo. 


2. Susiplanuok mokymosi dienotvarkę.   

 

NUOTOLINIO MOKYMO(-SI) ORGANIZAVIMAS
 
Nuo 2020 m. kovo 30 d. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje organizuojamas nuotolinis mokymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo ugdymo programas.
Nuotolinis mokymas(-is) – mokymas-(is), kai mokytojas, pateikiantis mokomąją medžiagą, yra kitoje vietoje nei ją gaunantis mokinys.
 
MOKYMOSI APLINKA IR UŽDUOTYS
 
Nuotolinis mokymas(-is) organizuojamas per TAMO elektroninį dienyną, mokymo aplinkas Zoom, Google Classroom, EMA, EDUKA ir kitas mokymuisi mokytojo parinktas aplinkas internete.
Mokymosi užduotys mokiniams pateikiamos ateinančiai savaitei. Penktadienį per TAMO dienyną pranešimuose:  
● ikimokyklinukų, priešmokyklinukų, 1–4 kl. mokinių tėvams;
● 5–8 kl. kiekvienam mokiniui.
Rekomenduojama šias užduotis išsisaugoti kompiuteryje atskirame aplanke. Esant tinklo sutrikimams mokiniai bet kada galės matyti ir atlikti užduotis, kurioms nereikės interneto ryšio.