Naujienos

Ką daryti norint apsisaugoti nuo koronaviruso?
• Kuo dažniau plauti rankas. Rankų plovimas būtinas ne tik naudojantis tualetu, bet ir grįžus iš parduotuvės, pasisveikinus su žmonėmis, ar tiesiog profilaktiškai. Specialistai rekomenduoja kuo dažniau švariai plauti rankas, kas sumažins viruso plytimo galimybes.

Vasario 29 dieną Molėtų kultūros centre vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioninis etapas. 
Skaitovus vertino dr. Danutė Vaigauskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Teatro katedros vedėja, Valentinas Stundys, Molėtų r. savivaldybės mero patarėjas ir Lina Urbanavičienė, Molėtų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Renginiai, konkursai, olimpiados: 
Kovo 3 d. – Abėcėlės šventė.
Kovo 3 d. – Pasaulio pažinimo olimpiada „Mano gaublys“, 2-4 kl.
Kovo 4 d. – Centralizuota LGMA geografijos olimpiada „Mano gaublys“.
Kovo 5 d. – Mokyklinė lietuvių kalbos viktorina, 7 kl.
Kovo 5 d. – Anglų kalbos „Kengūra“.
Kovo 12 d. – Vaiko konstitucija, 4 kl.
Kovo 16 d. – Kompiuterinių žinių konkursas.
Kovo 17 d. – Gamtos „Kengūros“ konkursas.

Tau, vaikuti, dovanoju
Skambią skambią kalbą.
Lyg varpeliai,
Lyg žvangučiai
Jos žodeliai skamba.
...
Tau, vaikuti, dovanoju
Ir brangiausią žodį:
Lietuva!
Širdim ir lūpom
Nepaliauk kartoti.
(A. Matutis)

Vasario 26 dieną antrokai dalyvavo Ignalinos viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vykusioje literatūrinėje valandėlėje „Skambios ir dainingos poezijos kūrėja“, skirtoje poetės Almos Karosaitės 75-čiui paminėti. Vaikai susidomėję žiūrėjo „Mįsliuko“ lėlių teatro inscenizuotas dvi Almos Karosaitės pasakėles su eiliuotais intarpais: „Asilėlis Benas žinių šaltinyje“ ir „Kurgi ta Asilija“. Jose pasakojama apie asiliuko Beno nuotykius ir gyvenimo pažinimo mokslus. Sudomino antrokus ir kilnojamoji edukacinė paroda ,,Paliesk lietuvių kalbą rankomis“, popierinio asilėlio gaminimas bei išmaniųjų grindų žaidimai.

Jei pamokos tema susijusi su žodynais ar žinynais, kur gali būti tinkamesnė jai pamoka, jei ne mokyklos bibliotekoje? Šeštokus pasitikusi D. Šimonienė pamoką pradėjo pristatydama Lietuvių kalbos dienoms skirtą ekspoziciją ir papasakodama įdomių faktų apie mūsų gimtąją kalbą. O sklaidydami gausią žodynų bei žinynų  kolekciją mokiniai susipažino su jų turiniu, aptarė paskirtį ir naudingumą.

Vasario 11 dieną vyko mokyklinė 5-8 klasių gamtos mokslų olimpiada, kurioje dalyvavo 39 mokiniai. Olimpiados tikslas puoselėti 5-8 klasių mokinių domėjimąsi biologija bei ugdyti gamtos mokslų ir bendrąsias kompetencijas. Mokiniai atliko įvairias užduotis ir susumavus rezultatus paaiškėjo nugalėtojai: