Pranešimai

Dalyvaujame Erasmus + programoje

Projekto dalyvių interneto svetainė: čia

2015 metų rugsėjį mūsų mokyklos bendruomenė įsijungė į naują veiklą – drauge su partneriais pradėjo vykdyti Erasmus +  programos strateginių mokyklų partnerysčių projektą „ Keturi regionai , viena Europa“.  Projekte, kuris vyks 2 metus, dalyvaus Armand Faillieres vardo mokykla iš pietų Prancūzijos miesto Mézin: http://collegedemezin.wix.com/armand-fallieres; Vokietijos mokykla iš Bad Dürrheim: https://realschuleamsalinensee.wordpress.com/; iš Lenkijos miestelio Kasina Wielka mokykla http://zpokasinawielka.pl/ .

Mokyklos gana panašios –įsikūrusios nedideliuose miesteliuose, atokiau nuo stambių centrų ir dėl to išgyvenančios kultūrinę ir socialinę atskirtį. Pastebėjome, kad visų šių mokyklų mokiniams trūksta tolerancijos ir atvirumo kitataučiams ir kitaip mąstantiems. Taip pat pastebime, kad mokiniai stokoja žinių apie savo kraštą ir nedaugelis tikrai domisi tuo kas yra visai šalia: paveldu, kraštovaizdžiu, istorija. Giliau pažinus kraštą ir su juo supažindinus projekto partnerius mokiniai išplės savo akiratį, patobulės kaip asmenybės, būtent: taps labiau savimi pasitikintys, atviresni pasauliui, pagerins užsienio kalbos įgūdžius. 

Taigi, projektas sieks naudos mokiniams, kad jie:

 • atrastų „lobius“ glūdinčius jų gyvenamoje aplinkoje.
 • panorėtų dalintis žiniomis apie savo kraštą su šalių partnerių mokiniais
 • mokytųsi iš kitų mokinių-savo bendraamžių
 • taptų labiau motyvuoti mokytis, nes žinios , kurias jie įgys projekto metu yra lengvai pritaikomos per dalykų pamokas
 • sužinotų ir atrastų kas sieja  Europos šalis, nežiūrint, kad yra daug skirtumų
 • pagerintų IT įgūdžius bendraudami virtualioje erdvėje ir kurdami priemones
 • pagerintų kalbos įgūdžius ir kompetencijas bendraudami realybėje su savo bendraamžiais iš kitų Europos šalių ( bendravimo kalba – anglų kalba)

 

Projektas taip pat bus labai naudingas ir mokytojams, nes jie:

 • mokysis vieni iš kitų, keisis patirtimi
 • ieškos naujų būdų kaip motyvuoti mokinius
 • taps atviresniais kitoms Europos kultūroms
 • tobulins užsienio kalbų žinias.

 

Be abejo projektas atneš naudos ir Ignalinos bendruomenei, nes mokiniai iš mokyklų partnerių gyvens šeimose. Taigi tėvai galės prisiminti užsienio kalbas, pabendrauti su jaunimu iš kitų šalių neformalioje aplinkoje, daugiau sužinoti apie šalis partneres.

Tikimės , kad nežiūrint į visus iššūkius ir sunkumus, projektas bus labai sėkmingas ir kviečiame mokyklos bendruomenę aktyviai įsijungti į projekto veiklas.

Ši medžiaga atspindi dotacijos gavėjo požiūrį, o ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja  A. Daugėlienė
Ankstesni įrašai


Nėra įrašų