Pranešimai

Skelbiama atranka muzikos mokytojo pareigoms užimti

IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ DAILĖS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2018 M. RUGSĖJO 3 D.

 
Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia atranką dailės mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Darbo sutartis – terminuota.
Darbo krūvis – 10 kontaktinių val. per savaitę (dailės pamokos 5–8 kl.).
Reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija.
2. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
3. Geri bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžiai, atsakingumas.
Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinanti dokumento kopija ar pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija (tik tuo atveju, kai tai neatsispindi išsilavinimą patvirtinančiame dokumente).
Pretendentai gali papildomai pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentai pateikiami:
1. Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu Mokyklos g. 2, Ignalina, raštinėje; siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu kudabosm@ignalina.lt iki 2018 m. rugpjūčio 27 d.
2. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atranka:
1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2018 m. rugpjūčio 28 d., 10.00 val.
2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
3. Telefonas pasiteiravimui 8 (386) 53744

___________________________

Administracija Įrašo autorius:
Administracija
Ankstesni įrašai


Balandžio 13 ir 17 dienomis aštuntų klasių mokiniai lankėsi Panevėžio apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje Ignalinos poskyryje, kur vyko profesinis veiklinimas. Kudabiečius pasitikusi šios įstaigos vedėja Sigutė Bagdonienė mokinius supažindino su valstybės  tarnautojo darbo specifika bei sąžiningai mokamų mokesčių sistemos svarba. Darbo biržos atstovė supažindino su įstaigos veikla ir kvietė moksleivius kreiptis į darbo biržą ne kaip bedarbiams, o kaip darbdaviams,  ieškantiems darbuotojų.

Sveikiname su šv. Velykomis.

Sveikiname su Kovo 11-ąja

Kovo 1d.  progimnazijos aktų salėje vyko Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos ir  nevyriausybinės organizacijos VŠĮ „Projektų valdymo ir mokymo centras“ projekto „Būk pilietiškas ir atsakingas“ organizuojamas edukacinis – kūrybinis renginys, skirtas stiprinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir stiprinti jaunimo pilietinę brandą bei ugdyti pilietinį sąmoningumą.  Renginyje dalyvavo aktyviausieji progimnazijos 7 ir 8 klasių mokiniai. Vyko aktyvios diskusijos, kūrybinės užduotys, konkursai,  analizuotos situacijos.

Sveikiname su Lietuvos 100-mečiu!​