Pranešimai

Prevencinė programa „Obuolio draugai“

2018-2019 m.m. antrų trečių klasių mokiniai dalyvauja prevencinėje programoje „Obuolio draugai“. Ši programa padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti nerimą, nusivylimą, atstūmimą, patyčias, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus. Programa moko pačius vaikus vertinti situaciją ir patiems ieškoti iš jos išeities, o jos nerandant, kreiptis pagalbos. 
Programa „Obuolio draugai“ yra svarbi vaiko ugdymui(si) ir raidai, nes ugdo jo asmeninę, socialinę bei komunikavimo kompetencijas, kurios ne tik padeda palaikyti gerą emocinę savijautą ir kurti saugų, draugišką mikroklimatą, bet ir daro teigiamą įtaką vaiko mokymosi pasiekimams.

 
Ankstesni įrašai


Mokslo metų pradžios šventės programa.

Kviečiame 2018 m. rugpjūčio 27 d. nuo 12.00 iki 16.00 val. ateiti į Ignalinos Česlovo Kudabos progimnaziją pasirašyti Vaikų mokymosi sutarčių ir kitų dokumentų.
Jūsų lauks 1 a klasės mokytoja Eglė Žemaitienė ir 1 b klasės mokytoja Nijolė Medzevičienė.
IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJAI NUO 2018 M. RUGSĖJO 3 D. REIKALINGI PEDAGOGAI
 
1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Ceikinių skyriuje ikimokyklinio ugdymo pedagogas (0,65 etato). Terminuota darbo sutartis 1 mokslo metams.
2. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai priešmokyklinio ugdymo pedagogas (0,65 etato). Terminuota darbo sutartis 1 mokslo metams.
Reikalavimai:
Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
Kreiptis tel. (8 386) 53 744 arba užeiti į Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos raštinę (Mokyklos g. 2).
IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ MUZIKOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2018 M. RUGSĖJO 1 D.
 
Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia atranką muzikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo krūvis – 10 kontaktinių val. per savaitę (muzikos pamokos 5–8 kl.).

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje priimami prašymai į pirmas klases.
Susitikimas su būsimais pirmokais ir jų tėveliais organizuojamas birželio 5 dieną 17 valandą mokyklos aktų salėje

Teirautis tel.: (8-386)53744