Pranešimai

Ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“

Šiais mokslo metais progimnazijoje 5-8 klasėse pradedama įgyvendinti gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“, kuri visame pasaulyje pripažinta kaip viena sėkmingiausių pozityviosios prevencijos programų. Ši programa apima socialinį ir emocinį ugdymą, psichoaktyvių medžiagų ir patyčių prevenciją, bei mokymąsi tarnaujant.    
Programa „Paauglystės kryžkelės“ ugdo mokyklos bendruomenę, puoselėjančią gerus tarpusavio santykius, gerbiančią visus besimokančiuosius; kuria tinkamo elgesio modelį; ugdo tokias esmines savybes kaip patikimumas, atsakomybė, geranoriškumas; lavina kritinį mąstymą, mokina išreikšti pozityvius jausmus; skatina mokyklos darbuotojus, šeimas ir bendruomenės narius ugdyti gabius, sveikus ir stipraus charakterio mokinius; ugdo pozityvų socialinį elgesį. Programa ugdo penkias esmines mokinių emocines ir socialines kompetencijas:
Savimonė: sugebėjimas išskirti ir atpažinti emocijas, adekvati savivertė, pasitikėjimas.
Socialinis sąmoningumas: empatija, ateities tikslų nusistatymas ir jų siekimas, socialinės įvairovės pripažinimas.
Atsakingas sprendimų priėmimas: sprendimų priėmimas įvertinus faktus ir galimą rezultatą, pagarba kitiems, atsakomybės už kiekvieną sprendimą prisiėmimas.
Savitvarda: impulsyvumo kontrolė ir sugebėjimas tinkamai valdyti savo emocijas, nereikalauti skubaus asmeninių poreikių tenkinimo, atsparumas nesėkmėms.
Bendravimo įgūdžiai: dalykiškas emocijų valdymas, bendradarbiavimas, tarpasmeninis komunikavimas, pasipriešinimas neigiamam spaudimui, konfliktų sprendimas, gebėjimas paprašyti pagalbos.Ankstesni įrašai


2018-2019 m.m. antrų trečių klasių mokiniai dalyvauja prevencinėje programoje „Obuolio draugai“. Ši programa padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti nerimą, nusivylimą, atstūmimą, patyčias, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus.

Balandžio 13 ir 17 dienomis aštuntų klasių mokiniai lankėsi Panevėžio apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje Ignalinos poskyryje, kur vyko profesinis veiklinimas. Kudabiečius pasitikusi šios įstaigos vedėja Sigutė Bagdonienė mokinius supažindino su valstybės  tarnautojo darbo specifika bei sąžiningai mokamų mokesčių sistemos svarba. Darbo biržos atstovė supažindino su įstaigos veikla ir kvietė moksleivius kreiptis į darbo biržą ne kaip bedarbiams, o kaip darbdaviams,  ieškantiems darbuotojų.

Sveikiname su šv. Velykomis.

Kovo 1d.  progimnazijos aktų salėje vyko Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos ir  nevyriausybinės organizacijos VŠĮ „Projektų valdymo ir mokymo centras“ projekto „Būk pilietiškas ir atsakingas“ organizuojamas edukacinis – kūrybinis renginys, skirtas stiprinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir stiprinti jaunimo pilietinę brandą bei ugdyti pilietinį sąmoningumą.  Renginyje dalyvavo aktyviausieji progimnazijos 7 ir 8 klasių mokiniai. Vyko aktyvios diskusijos, kūrybinės užduotys, konkursai,  analizuotos situacijos.

Sveikiname su Lietuvos 100-mečiu!​