Pranešimai

Balandžio mėnesio veikla

Balandžio mėnesį numatomi renginiai, konkursai:
Balandžio 5 d. – 1–4 kl. dainų festivalis „Vaikystės spalvos“.
Balandžio 15 d. – Integruota veikla 1 kl. „Jau išmokom abėcėlę“.
Balandžio 16 d. – Mokyklos bendruomenės renginys „Visi skirtingi – visi lygūs“.
Balandžio 17 d. – Saugaus eismo konkursas „Šviesoforas“.
Balandžio 18 d. – Integruoto lietuvių, gamtos ir technologijų projekto „Kai aš pas močiutę buvau“ baigiamasis renginys.
Balandžio 19 d. – Atranka į rajoninį „Mažosios žvaigždutės“ konkursą.
Numatomos varžybos, parodos, akcijos ir prevencinės veiklos:
Balandžio 3 d. – 8 kl. mokinių susitikimas su Švenčionių profesinio rengimo centro atstovais.
Balandžio 8 d. – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro mokymai 8 kl.
Balandžio 15 - 19 d. – 8 kl. krepšinio varžybos.
Balandžio 15- 19 d. – Socialinė veikla, akcija „Darom 2019“.
Balandžio 17 d. – Pirmosios pagalbos mokymų ciklas 8 kl. mokiniams.
Balandžio 29 d.  – Akcija „Laisvė skaityti“, skirta Pasaulinei knygos dienai (1-8 kl.).
Nuo balandžio 29 d. – Mokinių keramikos darbų paroda „Tau, mama!“.
Balandžio mėnesį – Užsiėmimai 5–8 kl. „Ką turime žinoti apie gyvybei pavojingas infekcines ligas?“.
Balandžio mėnesį – Dailės būrelio darbų paroda „Vaikystės spalvos“.
Balandžio mėnesį – Profesinis veiklinimas Darbo biržoje (8 kl.).
Balandžio mėnesį – Profesinis veiklinimas Ignalinos spaustuvėje (7 kl.).
Balandžio mėnesį – Šv. Rašto dailyraščio konkursas.
Tėvų susirinkimai:
Balandžio 11 d. – 1b klasės mokinių tėvų susirinkimas.
Balandžio 19 d. – Ceikinių skyriaus  1-4 kl. mokinių tėvų susirinkimas.
Balandžio 19 d. – Ceikinių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupės mokinių tėvų susirinkimas.

___________________________

Sandra Šilienė Įrašo autorius:
Sandra Šilienė
Lietuvių kalbos mokytoja
Ankstesni įrašai


Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija norėdama įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo įrankius (diagnostinius ir standartizuotus testus) 2019 m. dalyvauja  Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) organizuojamame veiksmo tyrime. 
Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų, surinktų naudojant šalies lygmeniu parengtus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau NMPP) bei nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų įrankius, panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

 

Kovo mėnesį organizuojami renginiai ir netradicinės veiklos:
Kovo 1 d. – Meninio skaitymo konkursas 1-4 kl. „Ir knyga mane augino“.
Kovo 4 d. – Kaziuko mugė.
Kovo 8 d. – Kovo 11-osios renginys.
Kovo 21 d. – Netradicinė veikla 8b „Inkilų kėlimo akcija“.
Kovo 21 d. – Netradicinė veikla 5 kl. „Žemės diena“.
Kovo 26 d. – Netradicinė veikla 7 kl. „Geografinis septintokų protmūšis“.
Kovo 29 d. – Rusų kalbos abėcėlės šventė.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje įgyvendinamas Edukacinių erdvių modernizavimo projektas. Kuriamos kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės progimnazijos aktų ir sporto salėse, technologijų, gamtos mokslų, dailės kabinetuose, įsigyta techninės įrangos ir baldų. Projekto  vykdomas veiklas, atliktus remonto darbus progimnazijos direktorė D. Jatulė  pristatė  susitikime su Švietimo, kultūros ir sporto vedėja gražina Mackoniene.

Visus, visus, visus
didelius ir mažus kviečiame į

KAZIUKO MUGĘ.

Vasario mėnesį numatomi renginiai:
Vasario 13 d. – Renginys pradinių kl. „Pasakų pasaulyje“.
Vasario 14 d. – Valentino dienos vakaras 7-8 kl.
Vasario 15 d. – Vasario 16-osios minėjimas.
Vasario 25 d. – Ilgalaikio projekto „Ignalinos rajonas – turistų akimis“ pristatymas.