Pranešimai

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija norėdama įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo įrankius (diagnostinius ir standartizuotus testus) 2019 m. dalyvauja  Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) organizuojamame veiksmo tyrime. 

Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų, surinktų naudojant šalies lygmeniu parengtus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau NMPP) bei nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų įrankius, panaudojimą ugdymo kokybei gerinti. 

Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimui bus panaudoti NMPP vertinimo įrankiai (testai) 2, 4 ir 6 klasių mokiniams: 

2 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos testai (diagnostiniai);

4 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testai;

6 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, testai.

Ugdymo aplinkos ir kokybės (mokyklos aplinkos, mokyklos klimato, mokyklų sukuriamos pridėtinės vertės ir kt.) rodiklių apskaičiavimui ir įvertinimui bus panaudoti mokinio (4 ir 6 klasei) klausimynai. Mokinių klausimynai sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP (Diagnostiniai vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai)“ adresu http://www.nec.lt/342/.) 

NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas. Nuo 2018–2019 m. m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. Numatoma, kad bus naudojamos pastovaus interneto ryšio (angl. online) technologijos. Pirmasis didelės apimties elektroninio NMPP testavimo išbandymas vyks 2019 m. gegužės 7-10 d. laikotarpiu. Jo metu šalies aštuntokams bus sudaryta galimybė atlikti matematikos ir gamtos mokslų testus. 

2019 M. 2, 4 IR 6 KLASIŲ TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

 

 

Testo pildymo trukmė

Rekomenduojama testų vykdymo data (rekomenduojama testavimo valanda – nurodytos dienos 9 val.)

Vertinimo instrukcijų (ir vertinimo lapų) paskelbimo KELTO sistemoje data (nurodytos dienos 12 val.)

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas)

apie 45 min.*

Balandžio 16 d.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.*

Balandžio 18 d.

Balandžio 18 d.

RAŠYMAS, 2 dalis1 (kalbos sistema)

apie 45 min.*

Gegužės 3 d.

Gegužės 3 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.*

Balandžio 30 d.

Balandžio 30 d.

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 16 d.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 18 d.

Balandžio 18 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 30 d.

Balandžio 30 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 3 d.

Gegužės 3 d.

6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 15 d.

Balandžio 15 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 17 d.

Balandžio 17 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 19 d.

Balandžio 19 d.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

2019 M. 8 KLASIŲ TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

 

Kalba

Testo/klausimyno atlikimo trukmė

Vykdymo laikas

Matematikos testas

Lietuvių

60 min.

Gegužės 7 d. arba 9 d.

Gamtos mokslų testas

Lietuvių

60 min.

 

Mokinio klausimynas

 

Lietuvių

Apie 15 – 20 min.

Gegužės 14-16 d.

 

 

 

Gegužės 7 d.

Gegužės 9 d.

Gegužės 14-16 d.

pradžia

pabaiga

I srautas (apie 7500 mokinių)

III srautas (apie 7500 mokinių)

Klausimyno pildymas

8.50

9.00

Vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymais

Vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymais

 

 

 

 

 

 

Pildo patogiu metu, bet kada prisijungę prie sistemos (nuo 9.00 iki 16.45 val.).

 

 

 

9.00

10.00

e-NMPP testas. 1 dalis

e-NMPP testas. 1 dalis

10.00

10.15

Pertrauka

Pertrauka

10.15

11.15

e-NMPP testas. 2 dalis

e-NMPP testas. 2 dalis

 

11.30

Galutinai uždaroma sistema

Galutinai uždaroma sistema

11.30

12.00

DIDŽIOJI PERTRAUKA

DIDŽIOJI PERTRAUKA

 

 

 

II srautas (apie 7500 mokinių)

IV srautas (apie 7500 mokinių)

12:00

12:10

Vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymais

Vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymais

12:10

13:10

e-NMPP testas. 1 dalis

e-NMPP testas. 1 dalis

13:10

13.25

Pertrauka

Pertrauka

13.25

14.25

e-NMPP testas. 2 dalis

e-NMPP testas. 2 dalis

 

14.40

Galutinai uždaroma sistema

Galutinai uždaroma sistema
Ankstesni įrašai


Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje įgyvendinamas Edukacinių erdvių modernizavimo projektas. Kuriamos kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės progimnazijos aktų ir sporto salėse, technologijų, gamtos mokslų, dailės kabinetuose, įsigyta techninės įrangos ir baldų. Projekto  vykdomas veiklas, atliktus remonto darbus progimnazijos direktorė D. Jatulė  pristatė  susitikime su Švietimo, kultūros ir sporto vedėja gražina Mackoniene.

Visus, visus, visus
didelius ir mažus kviečiame į

KAZIUKO MUGĘ.

Sveikiname su Tarptautine mokytojų diena.

2018–2019 mokslo metais pradinio ugdymo informatikos turinį kurs ir išbandys 100 mokyklų. Paraiškas dalyvauti kūrimo ir išbandymo veiklose pateikė 219 mokyklų, iš kurių komisija atrinko 90. Šios mokyklos prisijungė prie 2017–2018 metais projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ dalyvavusių dešimties mokyklų bendruomenės.

Šiais mokslo metais progimnazijoje 5-8 klasėse pradedama įgyvendinti gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“, kuri visame pasaulyje pripažinta kaip viena sėkmingiausių pozityviosios prevencijos programų. Ši programa apima socialinį ir emocinį ugdymą, psichoaktyvių medžiagų ir patyčių prevenciją, bei mokymąsi tarnaujant.