Pranešimai

Spalio mėnesio veikla

Spalio mėnesį numatomi renginiai:
Spalio 4 d. – Mokytojų dienos šventė.
Spalio 21 d. – Mokyklos sporto žaidynių atidarymas.
Spalio 25 d. – Penktokų krikštynos.
Spalio 25 d. – Vaiduoklių šventė.
Organizuojamos akcijos, konkursai, varžybos ir netradicinės veiklos:
Spalio 1 d. – Netradicinė veikla 5-6 kl. ,,Muzikos diena“.
Spalio 1 d. – Edukacinės pamokėlės 1 kl. ,,Mano kelionė su knyga“.
Spalio 3 d. – Konstitucijos egzaminas 4-8 kl.
Spalio 4 d. – Projekto ,,Sveikinimas mokytojui“ pristatymas.
Spalio 10 d. – Akcija ,,Nuotaikų barometras“.
Spalio 11 d. – Draugiškiausios šypsenos diena.
Spalio 21 d. – Netradicinė veikla ,,Mokyklos sporto žaidynės“ 5-6 klasėms.
Tėvų susirinkimai:
Spalio 3 d. – 2b kl. mokinių tėvų susirinkimas.
Spalio 22 d. – 3a ir 8c kl. mokinių tėvų susirinkimai.
Spalio 23 d. – 5a, 5b, 5c  kl. mokinių tėvų susirinkimai. 
Spalio 24 d. – 6b kl. mokinių tėvų susirinkimas.

___________________________

Sandra Šilienė Įrašo autorius:
Sandra Šilienė
Lietuvių kalbos mokytoja
Ankstesni įrašai


Balandžio 17 d. progimnazijoje vyko 1-4 klasių „Šviesoforo“ varžybų mokyklinis turas. Mokiniai atsakinėjo į viktorinos klausimus, aiškino situacijas maketuose, dėliojo kelio ženklų dėlionę, rodė, kaip taisyklingai pereiti pėsčiųjų perėją. 

Sveikiname su Šv. Velykom!

Prašome pervesti 2% pajamų mokesčio Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai. Kodas 190238671.
Lėšos bus skirtos edukacinei aplinkai turtinti.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija norėdama įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo įrankius (diagnostinius ir standartizuotus testus) 2019 m. dalyvauja  Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) organizuojamame veiksmo tyrime. 
Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų, surinktų naudojant šalies lygmeniu parengtus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau NMPP) bei nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų įrankius, panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

 

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje įgyvendinamas Edukacinių erdvių modernizavimo projektas. Kuriamos kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės progimnazijos aktų ir sporto salėse, technologijų, gamtos mokslų, dailės kabinetuose, įsigyta techninės įrangos ir baldų. Projekto  vykdomas veiklas, atliktus remonto darbus progimnazijos direktorė D. Jatulė  pristatė  susitikime su Švietimo, kultūros ir sporto vedėja gražina Mackoniene.