Pranešimai

Švęskime laisvę! Su vasario 16-ta!

Švęskime laisvę! Su vasario 16-ta!

___________________________

Įrašo autorius:
Danutė Jatulė
Direktorė
Ankstesni įrašai


Konkursai, olimpiados: 
Vasario 3 d. – Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas, 5-7 kl.
Vasario 4 d. – Mokyklinė matematikos olimpiada, 5-8 kl.
Vasario 4 d. – Šalies etapo informatikos olimpiada.
Vasario 11 d. – Mokyklinė gamtos mokslų olimpiada, 5-8 kl.
Vasario 14 d. – Mokyklinis Č. Kudabos jaunųjų geografų konkursas.
Vasario 20 d. – Savivaldybės etapo kompiuterinių piešinių konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“.
Vasario 25 d. – Savivaldybės etapo technologijų olimpiada.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje ir Ceikinių skyriuje gauna nemokamą maitinimą.
Maitinimas organizuojamas dalinės savitarnos principu. Vaikai gali rinktis antrą patiekalą, patys įsideda pageidaujamų salotų, mokosi apsitarnauti savarankiškai.
Džiaugiamės, kad ugdomi vaikų kultūringo elgesio, sveiko maitinimosi ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.
Numatomos netradicinės veiklos, konkursai:
Sausio 10 d. – Rajoninė chemijos olimpiada.
Sausio 13 d. – Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-ajai atminti.
Sausio 21 d. – Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada.
Sausio 24 d. – Rajoninė biologijos olimpiada.
Sausio 28 d. – Meninio skaitymo konkursas.
Sausio 31 d. – Rajoninė fizikos olimpiada.

Gruodžio mėnesio kalėdiniai renginiai:
Gruodžio 17 d. – Advento popietė bendruomenei.
Gruodžio 19 - 20 d. – Kalėdiniai renginiai, 1-4 kl.
Gruodžio 20 d. – Adventiniai renginiai, 5-8 kl.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje pradėtos įgyvendinti projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 priemonės „Psichologinės pagalbos teikimas“ veiklos. 
Numatyta iki š.m. gruodžio mėnesio pabaigos organizuoti individualias psichologų konsultacijas mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams, grupines konsultacijas mokinių grupėms, klasės valandėles visoms 1-8 klasėms, mokymus  progimnazijos mokytojams.