Pranešimai

Sveikinimas su Rugsėjo 1-ąja!

Su Mokslo ir žinių diena!

___________________________

Įrašo autorius:
Danutė Jatulė
Direktorė
Ankstesni įrašai


Į pirmą mokslo metų pamoką kviečiame PUG, 1kl. ir 5 kl. mokinių tėvus. Kitų klasių mokinių vienas iš tėvų gali dalyvauti pirmoje pamokoje, esant būtinybei.
Visą informaciją dėl ugdymo proceso organizavimo ir klasės susitarimų pateiks klasės vadovai rugsėjo 1-ąją dieną ir artimiausiu metu.

 

1. Mokiniai ir jų tėvai kviečiami į pirmąją pamoką savo klasėse. 
2. Pirmosios pamokos pradžia:
❖ PUG, 1-4 kl. – 8.30val.,  
❖ 5-8 kl. – 9.00 val. 
3. Klasėms skiriami kabinetai:        

Ugdymo procesas progimnazijoje  organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Numatoma maksimaliai laikytis numatytų saugos priemonių, riboti bendruomenės kontaktus, laikytis saugaus atstumo.
Mokiniai į mokyklą ateina su kaukėmis. Klasei skirtame kabinete, per pamoką, kaukės gali nedėvėti. Koridoriuje ir kitose mokyklos bendrose erdvėse,  kaukių mokiniai gali nedėvėti, jei tarpusavyje išlaiko  ne mažesnį kaip 1 metro atstumą. Pilnamečiai bendruomenės nariai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Vykdami į mokyklą geltonaisiais autobusais, mokiniai  dėvi pirštines ir kaukes.

2020 m. rugpjūčio 25 d. įvykusio posėdžio metu į klases paskirstyti naujai atvykę mokiniai, sudaryti preliminarūs 1 ir 5 klasių mokinių sąrašai.
Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, mokinių tėvams informacija bus pateikta asmeniškai 2020 m. rugpjūčio 26 d. ir kviečiama pasirašyti mokymosi sutarčių.

 

Rugpjūčio 18 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas dėl pasirengimo naujiems mokslo metams, kuriame dalyvavo ir savivaldybės vadovai.
Pasitarime aptarti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimai dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, diskutuota dėl galimų šių sprendimų įgyvendinimo būdų užtikrinant saugų mokinių ugdymą rajono mokyklose.