Pranešimai

REKOMENDACIJOS kaip elgtis...

Rekomendacijos kaip elgtis, jei mokiniui ar darbuotojui nustatomas COVID-19.
Ankstesni įrašai


Su Mokslo ir žinių diena!

Į pirmą mokslo metų pamoką kviečiame PUG, 1kl. ir 5 kl. mokinių tėvus. Kitų klasių mokinių vienas iš tėvų gali dalyvauti pirmoje pamokoje, esant būtinybei.
Visą informaciją dėl ugdymo proceso organizavimo ir klasės susitarimų pateiks klasės vadovai rugsėjo 1-ąją dieną ir artimiausiu metu.

 

1. Mokiniai ir jų tėvai kviečiami į pirmąją pamoką savo klasėse. 
2. Pirmosios pamokos pradžia:
❖ PUG, 1-4 kl. – 8.30val.,  
❖ 5-8 kl. – 9.00 val. 
3. Klasėms skiriami kabinetai:        

Ugdymo procesas progimnazijoje  organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Numatoma maksimaliai laikytis numatytų saugos priemonių, riboti bendruomenės kontaktus, laikytis saugaus atstumo.
Mokiniai į mokyklą ateina su kaukėmis. Klasei skirtame kabinete, per pamoką, kaukės gali nedėvėti. Koridoriuje ir kitose mokyklos bendrose erdvėse,  kaukių mokiniai gali nedėvėti, jei tarpusavyje išlaiko  ne mažesnį kaip 1 metro atstumą. Pilnamečiai bendruomenės nariai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Vykdami į mokyklą geltonaisiais autobusais, mokiniai  dėvi pirštines ir kaukes.

2020 m. rugpjūčio 25 d. įvykusio posėdžio metu į klases paskirstyti naujai atvykę mokiniai, sudaryti preliminarūs 1 ir 5 klasių mokinių sąrašai.
Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, mokinių tėvams informacija bus pateikta asmeniškai 2020 m. rugpjūčio 26 d. ir kviečiama pasirašyti mokymosi sutarčių.