Pranešimai

INFORMACIJA APIE UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMĄ KARANTINO LAIKOTARPIU

Informuojame, kad atsižvelgiant į esamą ekstremalią situaciją, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje 5-8 kl., ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu iki karantino pabaigos arba iki to laiko, kol bus priimtas kitoks sprendimas. 

Ir toliau ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas organizuojamas kasdieniu (kontaktiniu) būdu. Pastebėtina, kad kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, jiems esant  ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. 

Laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų būtinųjų sąlygų, 1-4 klasėse neformaliojo vaikų švietimo veiklos (būreliai) karantino laikotarpiu vykdomi įprastiniu (kontaktiniu) būdu; 5-8 klasėse neformaliojo vaikų švietimo veiklos (būreliai) ir toliau vykdomi tik  nuotoliniu būdu.  

Vykdant būrelių  veiklas, kasdieniu (kontaktiniu) būdu mokykloje laikomasi grupių izoliacijos principo: vaikai nuolatos dalyvauja tos pačios grupės veiklose, veiklos vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto bei vaikų kontakto su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis.  

Lapkričio 19 d. kviečiami 5–8 klasių mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvai, nuo 11 val. iki 13 val. atsiimti sauso davinio. Mokiniams, pavežamiems mokykliniu autobusu, sausas maisto davinys bus pristatytas į namus (pristatymo laikas derinamas telefonu).  Konsultuotis dėl mokinių maitinimo, pavėžėjimo galite su socialine darbuotoja Diana Trukaniene el. paštu: diana.trukaniene@kudabosprogimnazija.lt

___________________________

Administracija Įrašo autorius:
Administracija
Ankstesni įrašai


Progimnazijoje ugdymo procesą vykdant nuotoliniu būdu vadovaujamasi   Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu. Atnaujintą aprašą rasite čia 

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

x Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės  ir 1–4 klasių mokiniai mokosi įprastu būdu mokykloje. Specialiojo pedagogo, psichologo, logopedo užsiėmimai 1-4 klasių mokiniams taip pat organizuojami mokykloje, pavėžėjimas ir maitinimas organizuojamas  įprastu būdu. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama su tos pačios klasės mokiniais.  

Neformalusis švietimas (būreliai) 1-4 klasėse  vykdomas  mokykloje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus. 

Jei būrelyje mokytojas dirba su skirtingų  klasių mokiniais:

Ugdymo procesui vykstant nuotoliniu būdu, mokytojus, mokinius ir jų tėvus   skaitmeninių technologijų naudojimosi klausimais   konsultuoja informacinių technologijų mokytoja Ingrida Kandratavičienė. 
Kontaktinis el. paštas: ingrida.kandrataviciene@kudabosprogimnazija.lt Norėdami bendrauti telefonu, rašydami el . laišką, nurodykite kontaktinį telefono numerį, kuriuo su jumis bus susisiekta.

Ignalinos rajono savivaldybėje nemokamą pirminę teisinę pagalbą teikia: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus teisininkė, Zita Daugėlienė, darbo kabinetas Nr. 17, kontaktinis darbo telefonas (8 386) 52 960, mob. tel. 8 647 05 171, el. paštas zita.daugeliene@ignalina.lt.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės pradinių klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokiniųvirtualios darbų parodos (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir uždavinius.
2. Parodą organizuoja Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, adresas –Mokyklos g. 2, LT-30119 Ignalina.
3. Parodos koordinatorės – Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Veronika Gibler ir mokytojo padėjėja Aurelija Michailovskė.
4. Parodos partneriai –Ignalinos r. švietimo pagalbos tarnyba.