Pranešimai

Pranešimas dėl Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos reorganizavimo, prijungiant ją prie Ignalinos gimnazijos

Informuojame, kad yra parengtas Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinėsįstaigosIgnalinos Česlovo Kudabos progimnazijos (teisinė forma biudžetinė įstaiga, buveinės adresas:Mokyklos g. 2, LT-30119 Ignalina, juridinio asmens kodas 190238671, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Švietimo ir mokslo institucijų registre)reorganizavimo,prijungiant ją prie Ignalinos gimnazijos (teisinė forma biudžetinė įstaiga, buveinės adresas:Mokyklos g.6, LT-30119 Ignalina,juridinio asmens kodas 195472087, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Švietimo ir mokslo institucijų registre), sąlygų aprašas. 
Reorganizavimo būdas – prijungimas: Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija prijungiama prie Ignalinos gimnazijos.
Po reorganizavimo pasibaigsiantis juridinis asmuo – Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija. 
Po reorganizavimo veiksianti įstaiga – Ignalinos gimnazijavykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, turinti teritorinį struktūrinį padalinį – Ignalinos gimnazijos Ceikinių skyrių. 
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Pasibaigus juridiniam asmeniui Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai, jos teisės ir pareigos nuo jos išregistravimo dienos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Ignalinos gimnazijai. Reorganizavimo pabaigosmomentas – po reorganizavimo veiklą tęsiančios biudžetinės įstaigos Ignalinosgimnazijos pakeistų nuostatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.Reorganizavimas baigiamas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.
SuIgnalinos Česlovo Kudabos progimnazijos reorganizavimo, prijungiant ją prie Ignalinos gimnazijos, sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančios Ignalinos gimnazijos nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažintiIgnalinos Česlovo Kudabos progimnazijos raštinėje (Mokyklos g. 2, LT-30119 Ignalina, darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 17.00, penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45, tel. pasiteirauti (8 386) 53744, el. p. kudabosm@ignalina.lt) ir Ignalinos gimnazijos raštinėje (Mokyklos g. 6, LT-30119 Ignalina, darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 17.00, penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45, tel. pasiteirauti (8 386) 52072, el. p. gimnazija@ignalina.lt) nuo 2021 m. kovo 29 d.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T-37
Reorganizavimo sąlygų aprašas

___________________________

Administracija Įrašo autorius:
Administracija
Ankstesni įrašai


1. Nuo kovo 22 d. ugdymas pagal pradinio, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas vykdomas kontaktiniu būdu laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų sąlygų.

2. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje.

3. Leidžiamas kontaktinis neformalus vaikų švietimas (būreliai) uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai. Užsiėmimų metu laikomasi operacijų vadovo nustatytų būtinųjų sąlygų.

4. 5-8 kl. ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu iki karantino pabaigos arba iki to laiko, kol bus priimtas kitoks sprendimas.

Kviečiame Jus į smagią miego dienai skirtą ilgąją pertrauką. Jos metu žiūrėsime animacinį filmuką, kuris leis atsipalaiduoti ir pailsėti! Pasiimkite savo pledus ir įsitaisykite patogiai! Lauksime jūsų kovo 19 d. 11:35 val.

Prisijungimo nuoroda:

Sveikinimas Kovo 11-osios proga.

Sveikiname Moters dienos proga.

Mokykloje susikūrė mokinių savanorių komanda, kuri pasiryžusi padėti visiems mokiniams, kurie patiria mokymosi sunkumų. Jei Tau reikia draugiško ir suprantamo paaiškinimo, kai mokytis vieni kitiems padeda vaikai, tuomet kreipkis pagalbos į savanorius ir šalink mokymosi spragas. Tai padaryti gali Teams programoje. Paieškos lauke suvesk reikiamą savanorio vardą, pavardę ir parašyk jam žinutę.

Savanorių lentelė