Pranešimai

Rengiamasi 5-8 klasių grįžimui mokytis kontaktiniu būdu

Nuo gegužės 10 d. vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu ugdymas pagrindinio ugdymo programos mokiniams bus  organizuojamas derinant kasdienį  ir nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdus.   
Progimnazijoje, atlikus mokinių apklausas,  į kontaktinį ugdymą  grįžta 5a, 5b, 6c ir 7a klasių mokiniai (norinčių grįžti šiose klasėse dalis sudarė daugiau nei 60 proc. Kitose klasėse norinčių buvo mažiau nei 60 proc.). Kitoms klasėms ugdymas ir toliau bus organizuojamas nuotoliniu būdu.  
Klasėse, kurios grįžta mokytis į mokyklą, ugdymo procesą ketinama organizuoti  mišriu būdu, periodiškai atliekant mokytojų ir mokinių kaupinių bandomuosius profilaktinius tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti. 
Tiriant šiuo metodu į vieną kaupinį, paprastai – mėgintuvėlį, surenkama iki 6 žmonių ėminių. Ėminiai  imami ne iš nosiaryklės, o iš nosies gleivinės, taigi tyrimas yra neskausmingas, mažiau nemalonus nei įprastas PGR testas. Jei kaupinio atsakymas teigiamas, yra susisiekiama su tais asmenimis, kurių ėminiai buvo kaupinyje, ir jie pakartotinai tiriami jau PGR testu. 

Mokantis kontaktiniu būdu mokykloje  privaloma laikytis operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų:
1. Visiems asmenims dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
2. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų, tiek po pamokų:
    a. vienos klasės mokiniams pamokos (kurioms nereikia specializuotų kabinetų)visą dieną vyksta toje pačioje patalpoje;
    b. koreguojamas pamokų ir pertraukų laikas;
    c. pagal galimybes, skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai, numatomi atskiri judėjimo maršrutai;
    d. organizuojant fizinio ugdymo pamokas numatoma, kad persirengimo kambariais naudotųsi tik tos pačios klasės mokiniai.
3. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas organizuoti lauke;
4. Pertraukos, kurių metu vaikai maitinami, derinamos, maksimaliai išnaudojant klasės izoliacijos principą.
5. Švietimo pagalbos specialistų teikiamos  konsultacijos ar vienu metu dirbant tik su vienos klasės mokiniais;
6. Patalpos, kuriose vyksta ugdymas, nuolat vėdinamos ir dezinfekuojamos;
7. Stebima mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė.
Sėkmingam mokinių grįžimui ir mokymuisi būtinas visų bendruomenės narių sutelktumas - atsakingas saugumo reikalavimų laikymasis, nebūtinų kontaktų ribojimas, savalaikis mokinių sveikatos būklės stebėjimas, palaikantis tarpusavio bendradarbiavimas.
Padėkime vieni kitiems tinkamai pasirengti, o pradėjus kontaktinį ugdymą - pasistenkime užtikrinti sėkmingą ir ilgai trunkantį mokymąsi mokykloje.

___________________________

Administracija Įrašo autorius:
Administracija
Ankstesni įrašai


Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje organizuoti ugdymo procesą mišriu būdu 1–4 klasėms nuo 2021 m. balandžio 29 d. iki karantino pabaigos.

Sveikiname artėjančių Šv. Velykų proga.

Informuojame, kad yra parengtas Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinėsįstaigosIgnalinos Česlovo Kudabos progimnazijos (teisinė forma biudžetinė įstaiga, buveinės adresas:Mokyklos g. 2, LT-30119 Ignalina, juridinio asmens kodas 190238671, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Švietimo ir mokslo institucijų registre)reorganizavimo,prijungiant ją prie Ignalinos gimnazijos (teisinė forma biudžetinė įstaiga, buveinės adresas:Mokyklos g.6, LT-30119 Ignalina,juridinio asmens kodas 195472087, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Švietimo ir mokslo institucijų registre), sąlygų aprašas. 

1. Nuo kovo 22 d. ugdymas pagal pradinio, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas vykdomas kontaktiniu būdu laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų sąlygų.

2. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje.

3. Leidžiamas kontaktinis neformalus vaikų švietimas (būreliai) uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai. Užsiėmimų metu laikomasi operacijų vadovo nustatytų būtinųjų sąlygų.

4. 5-8 kl. ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu iki karantino pabaigos arba iki to laiko, kol bus priimtas kitoks sprendimas.

Kviečiame Jus į smagią miego dienai skirtą ilgąją pertrauką. Jos metu žiūrėsime animacinį filmuką, kuris leis atsipalaiduoti ir pailsėti! Pasiimkite savo pledus ir įsitaisykite patogiai! Lauksime jūsų kovo 19 d. 11:35 val.

Prisijungimo nuoroda: