Pranešimai

Ugdymo proceso organizavimas  5-8 klasėse nuo 2021 m. m. gegužės 14 d.

Nuo gegužės 14 d. vadovaujantis  gegužės 10 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu ugdymas pagrindinio ugdymo programos mokiniams bus  organizuojamas derinant kasdienį  ir nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdus.
Kontaktinis ugdymas mokykloje organizuojamas 5a, 5b, 6c ir 7a klasių mokiniams. Kitoms klasėms (5c, 6a, 6b, 7b, 8a, 8b) ugdymas ir toliau organizuojamas nuotoliniu būdu.
Klasėse, kurios grįžta mokytis į mokyklą, periodiškai atliekami mokytojų ir mokinių kaupinių bandomieji profilaktiniai tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti.  Tiriant šiuo metodu į vieną kaupinį, paprastai – mėgintuvėlį, surenkama iki 6 žmonių ėminių. Ėminiai  imami ne iš nosiaryklės, o  iš nosies gleivinės, taigi tyrimas yra neskausmingas, mažiau nemalonus nei įprastas PGR testas. Jei kaupinio atsakymas teigiamas, yra susisiekiama su tais asmenimis, kurių ėminiai buvo kaupinyje, ir jie pakartotinai tiriami jau PGR testu.  
Mokantis kontaktiniu būdu mokykloje  privaloma laikytis operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų: 
1. Visiems asmenims dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 
2. Maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus tiek pamokų, tiek po pamokų. 
3. Maksimaliai išnaudoti galimybės pamokas organizuoti lauke. 
4. Pertraukas, kurių metu vaikai maitinami, derinti, maksimaliai išnaudojant klasės izoliacijos principą. 
5. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijas teikti individualiai  ar vienu metu dirbant tik su vienos klasės mokiniais; 
6. Patalpos, kuriose vyksta ugdymas, nuolat vėdinti ir dezinfekuoti. Mokymo priemones, kuriomis naudosis ne vienas mokinys, valyti ir dezinfekuoti (priemonės, kurių neįmanoma dezinfekuoti, naudojamos su pirštinėmis).  
7. Stebėti mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklę. 
8. Mokiniams pamokas organizuoti klasėms paskirtuose kabinetuose t. y. mokytojai ateina į klasei paskirtą kabinetą, mokiniai po kabinetus nevaikšto (išskyrus informacinių technologijų, technologijų, dailės, muzikos kabinetus  ir sporto sales).     
Klasių kabinetai: 
5a – 12 kab. (klasės dalinimui 13 kab.)  
5b -   9 kab. (klasės dalinimui 11 kab.)  
6c – 18 kab. (klasės dalinimui 19 kab.)  
7a – 21 kab. (klasės dalinimui 20 kab.)  
Pamokų laikas: 

Pamoka 

5 -6kl. 

7 - 8 kl. 

1. 

8.00 – 8.45 

8.00 – 8.45 

pertrauka 

5 min. 

5 min. 

2. 

8.50 – 9.35 

8.50 – 9.35 

pertrauka 

5 min. 

5 min. 

3. 

9.40 – 10.25 

9.40 – 10.25 

pertrauka 

10 min. 

10 min. 

4. 

10.35 – 11.20 

10.35 – 11.20 

pertrauka 

valgymui po 15 min. 

5kl. - 11.20-11.35 

6kl. - 11.35-11.50 

5 min. 

5. 

11.50- 12.35 

11.25 - 12.10 

pertrauka 

5 min. 

valgymui  15 min. 

7-8 kl. 12.10-12.25 

6. 

12.40 – 13.25 

12.40 -13.25 

pertrauka 

5 min. 

5 min. 

7. 

13.30-14.15 

13.30-14.15 

Mokinių judėjimas: 
5b  ir 6c kl.: įėjimas/išėjimas pro šonines duris į stadioną,  į valgyklą pro lauką - įėjimas nuo gimnazijos. 
5a, 7a kl. : įėjimas/išėjimas pro didžiosios sporto salės duris nuo kultūros namų, į valgyklą pro lauką - įėjimas nuo moksleivių namų; 
5a, 5b, 7a - fizinis ugdymas -  didžiojoje sporto salėje einant tik šonine laiptine; 
6c - fizinis ugdymas -  mažojoje sporto salėje, einant  pro lauką įėjimas nuo krepšinio aikštelės. 
Į dailės ir technologijų (konstrukcinių medžiagų) kabinetus visoms klasėms įėjimas per lauką pro valgyklos įėjimus. Į muzikos kabinetą įėjimas pro lauką nuo moksleivių namų pusės. 
Mokinių maitinimas: 
mokiniai gali  maitintis klasėse savo atsineštu maistu iš namų, turėti  vandens savo gertuvėse/buteliukuose. 
maitinimas   organizuojamas  ir  mokyklos valgykloje – skiriant atskiras  stalų eiles skirtingų klasių mokiniams maitinti.  
Mokinių vežiojimas: 
mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;  
mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma; 
mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę; 
mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams. 
Pamokose negali dalyvauti mokiniai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu. Tėvai privalo užtikrinti, kad sergantys vaikai į mokyklą neatvyktų. 
Asmenims, nesusijusiems su ugdymo procesu, mokykloje lankytis nerekomenduojama. Siūloma tėvams lydėti savo vaikus tik iki mokyklos durų.Ankstesni įrašai


Nuo gegužės 10 d. vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu ugdymas pagrindinio ugdymo programos mokiniams bus  organizuojamas derinant kasdienį  ir nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdus.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje organizuoti ugdymo procesą mišriu būdu 1–4 klasėms nuo 2021 m. balandžio 29 d. iki karantino pabaigos.

Sveikiname artėjančių Šv. Velykų proga.

Informuojame, kad yra parengtas Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinėsįstaigosIgnalinos Česlovo Kudabos progimnazijos (teisinė forma biudžetinė įstaiga, buveinės adresas:Mokyklos g. 2, LT-30119 Ignalina, juridinio asmens kodas 190238671, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Švietimo ir mokslo institucijų registre)reorganizavimo,prijungiant ją prie Ignalinos gimnazijos (teisinė forma biudžetinė įstaiga, buveinės adresas:Mokyklos g.6, LT-30119 Ignalina,juridinio asmens kodas 195472087, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Švietimo ir mokslo institucijų registre), sąlygų aprašas. 

1. Nuo kovo 22 d. ugdymas pagal pradinio, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas vykdomas kontaktiniu būdu laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų sąlygų.

2. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje.

3. Leidžiamas kontaktinis neformalus vaikų švietimas (būreliai) uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai. Užsiėmimų metu laikomasi operacijų vadovo nustatytų būtinųjų sąlygų.

4. 5-8 kl. ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu iki karantino pabaigos arba iki to laiko, kol bus priimtas kitoks sprendimas.