Pranešimai

Šių metų gruodžio 29 dieną Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje nuotoliniu būdu įvyko Darbo tarybos rinkimai. Jose dalyvavo septyni kandidatai, iš jų į Darbo tarybą išrinkti šie: Liudmila Autuch, Audrius Juodagalvis, Jolanta Šuminaitė.

Linkime sėkmės darbuose. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems Kalėdinėje puošyboje ir kūrusiems šventinę nuotaiką.

Sveikinimas kolektyvui artėjančių švenčių proga.

 

Darbo tarybos rinkimuose dalyvauja šie kandidatai: Liudmila Autuch, Jolita Dindienė, Audrius Juodagalvis, Daiva Kupkinienė, Algimanta Sakalauskienė, Jūratė Snieškienė, Jolanta Šuminaitė.

Informacija rinkėjams

Balso teisę turi tik tie darbuotojai, kurie Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje dirba daugiau negu tris mėnesius. Administracija, pedagogai, pagalbos specialistai ir kiti darbuotojai balsavimo nuorodą gaus į Tamo dienyną. Nuoroda aktyvi bus rinkimų dieną gruodžio 29d. nuo 9 val. iki 15 val. Kiti mokyklos darbuotojai, kurie neturi prisijungimo prie Tamo dienyno, balsavimo nuorodą gaus sms žinutėmis arba darbo pašto adresu iki gruodžio 29d. Jei balsavimo nuorodos negausite, kreipkitės el. paštu agne.lenard.levcenkiene@kudabosprogimnazija.lt

Vienas rinkėjas iš pateikto sąrašo turi teisę pasirinkti tris kandidatus. Jei bus pasirinkta daugiau kandidatų nei trys, tuomet balsavimo biuletenis bus pripažintas negaliojančiu.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkę šiuo el. paštu agne.lenard.levcenkiene@kudabosprogimnazija.lt

1. Vyriausybės nutarimu, dėl prastėjančios epidemiologinės situacijos progimnazijos mokiniai nuo 5 iki 8 klasių iki pat žiemos atostogų mokysis tik nuotoliniu būdu.  
2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama ugdyti tik tuos vaikus, kurių tėvai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.  
3. Ilginamos pradinukų atostogos – nuo gruodžio 14 d. iki sausio 3 d. 
4. Neformalusis vaikų švietimas galės vykti tik nuotoliniu būdu arba stabdomas, jeigu nėra tokios galimybės.  
5. Karantinas pratęsiamas iki gruodžio 31 d. 

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Darbo tarybos rinkimų komisija praneša, kad 2020 gruodžio 29 dieną iki 15 val. nuotoliniu būdu vyks Darbo tarybos rinkimai.
Į Darbo tarybą slaptu balsavimu nuotoliniuose rinkimuose, laikantis visuotinės ir lygios rinkimų teisės, trejų metų kadencijai renkami trys nariai.
Kandidatų į Darbo tarybos narius registravimas vyksta nuo šių metų gruodžio 8 dienos iki gruodžio 15 dienos darbo metu Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje 38 kabinete.

Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų!