Pranešimai

Ugdymo procesas progimnazijoje  organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Numatoma maksimaliai laikytis numatytų saugos priemonių, riboti bendruomenės kontaktus, laikytis saugaus atstumo.
Mokiniai į mokyklą ateina su kaukėmis. Klasei skirtame kabinete, per pamoką, kaukės gali nedėvėti. Koridoriuje ir kitose mokyklos bendrose erdvėse,  kaukių mokiniai gali nedėvėti, jei tarpusavyje išlaiko  ne mažesnį kaip 1 metro atstumą. Pilnamečiai bendruomenės nariai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Vykdami į mokyklą geltonaisiais autobusais, mokiniai  dėvi pirštines ir kaukes.

2020 m. rugpjūčio 25 d. įvykusio posėdžio metu į klases paskirstyti naujai atvykę mokiniai, sudaryti preliminarūs 1 ir 5 klasių mokinių sąrašai.
Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, mokinių tėvams informacija bus pateikta asmeniškai 2020 m. rugpjūčio 26 d. ir kviečiama pasirašyti mokymosi sutarčių.

 

Rugpjūčio 18 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas dėl pasirengimo naujiems mokslo metams, kuriame dalyvavo ir savivaldybės vadovai.
Pasitarime aptarti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimai dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, diskutuota dėl galimų šių sprendimų įgyvendinimo būdų užtikrinant saugų mokinių ugdymą rajono mokyklose.

Progimnazijos mokinių komisijos priėmimo posėdyje, įvykusiame 2020 m. birželio 22 d., nuspręsta, skirstant mokinius į 1 ir 5 klases atsižvelgti į šiuos kriterijus:
1. formuojamos lygiavertės klasės pagal vaikų pasiekimus- kompetencijas, baigus priešmokyklinio ugdymo programą ir pasiekimų lygmenis, baigus pradinio ugdymo programą;
2. broliai, seserys skiriami į tą pačią klasę, jeigu pageidauja mokinių tėvai;
3. iš vienos vietovės pavežami mokiniai skiriami į tą pačią klasę, jeigu pageidauja  mokinių tėvai;
4. preliminarūs 1 ir 5 klasių mokinių sąrašai bus skelbiami 2020 m. rugpjūčio 25 d.
Priimami prašymai mokytis pagal pradinio ugdymo (1–4 kl.) ir pagrindinio ugdymo I dalies (5–8 kl.) programas bei ugdymąsi šeimoje pagal atitinkamas programas.
Prašymus teikti Ignalinos Česlovo Kudabos raštinėje arba el. paštu http://kudabosm@ignalina.lt
Telefonas pasiteiravimui (8 386) 53 744.
Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis:

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto laikotarpis – nuo 2017 m. kovo 22 d. iki 2019 m. liepos 22 d., projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pagal jį Nacionalinė švietimo agentūra nupirko kompiuterinę įrangą ir internetinį ryšį, reikalingą ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.

Sveikinimas priešmokyklinukams ir pradinukams mokslo metų pabaigos proga.