Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNĖ

Daiva Dubakienė, tel. (8 386) 53 744, el. p. daiva.dubakiene@kudabosprogimnazija.lt

2018-05-25 visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR),  kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.
BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu asmensduomenys@sdg.lt.  DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA ​"> 
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija rūpinasi mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų), darbuotojų duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

Įsakymas dėl pažeidimu tvarkos aprašo
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tvarka
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas

 

Atnaujinta: 2021-04-13