Kiti specialistai

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktai

Raštinės administratorė

Daiva Dubakienė

Tel. (8 386) 53744,

el. p. kudabosm@ignalina.lt

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

Ineta Luneckienė

Tel. (8 386) 53744,

el. p. ineta.luneckiene@kudabosprogimnazija.lt

Vyr. buhalterė

Danguolė Čepulienė

Tel. (8 386) 52069,

el. p. danguole.cepuliene@kudabosprogimnazija.lt

Buhalterė

Rūta Žigienė

Tel. (8 386) 52069,

el. p. ruta.zigiene@kudabosprogimnazija.lt

Bibliotekininkė

Danguolė Šimonienė

Tel. (8 386) 52 226,

el. p. danguole.simoniene@kudabosprogimnazija.lt

Socialinė pedagogė

Virginija Činčikienė

Tel. (8 386) 35 092,

el. p. virginija.cincikiene@kudabosprogimnazija.lt

Socialinė darbuotoja

Diana Trukanienė

Tel. (8 386) 35409,

el. p. diana.trukaniene@kudabosprogimnazija.lt

Mokytojo padėjėja

Aurelija Michailovskė

el. p. aurelija.michailovske@kudabosprogimnazija.lt

Mokytojo padėjėja

Natalija Gimbickienė

el. p. natalija.gimbickiene@kudabosprogimnazija.lt

Mokytojo padėjėja

Nijolė Medzevičienė

el. p. nijole.medzeviciene@kudabosprogimnazija.lt

Kompiuterių įrangos derintojas

Aleksandr Poklikajev

el. p. aleksandr.poklikajev@kudabosprogimnazija.lt

Valgyklos vedėja

Algimanta Sakalauskienė

Tel. (8 386) 35418,

el. p. algimanta.sakalauskiene@kudabosprogimnazija.lt

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojai

Jolita Povilėnienė

Rita Ragaišienė

Irena Šuminienė

Tel. (8 386) 53744

el. p. kudabosm@ignalina.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Laimutė Zarembienė

Tel. (8 386) 53744,

el. p. kudabosm@ignalina.lt

Atnaujinta: 2021-01-18