Kiti specialistai

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktai

Raštinės administratorė

Daiva Dubakienė

tel. (8 386) 53 744,

el. paštas kudabosm@ignalina.lt

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

Ineta Luneckienė

tel. (8 386) 53 744,

el. paštas kudabosm@ignalina.lt

Vyr. buhalterė

Danguolė Čepulienė

(8 386) 52 069,

el. paštas danguole@ignalina.lt

Buhalterė

Rūta Žigienė

(8 386) 52 069,

el. paštas kudabosm@ignalina.lt

Bibliotekos vedėja

Danguolė Šimonienė

(8 386) 52 226,

el. paštas ckbiblioteka@gmail.com

Bibliotekininkė

Danguolė Šimonienė

(8 386) 52 226,

el. paštas ckbiblioteka@gmail.com

Socialinė pedagogė

Virginija Činčikienė

(8 386) 35 092,

el. paštas kudabosm@ignalina.lt

Socialinė darbuotoja

Diana Trukanienė

(8 386) 35 409,

el. paštas kudabosm@ignalina.lt

Mokytojo padėjėja

Aurelija Michailovskė

el. paštas kudabosm@ignalina.lt

Kompiuterių įrangos derintojas

Aleksandr Poklikajev

tel. (8 386) 53 744,

el. paštas kudabosm@ignalina.lt

Valgyklos vedėja

Algimanta Sakalauskienė

tel. (8 386) 35 418,

el. paštas kudabosm@ignalina.lt

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojai

Natalija Gimbickienė

Jolita Povilėnienė

Audronė Drūteikienė

tel. (8 386) 53 744,

el. paštas kudabosm@ignalina.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Laimutė Zarembienė

tel. (8 386) 53 744,

el. paštas kudabosm@ignalina.lt

Atnaujinta: 2019-06-28