Mokytojai

Vardas Pavardė

Kontaktinis el. paštas kudabosm@ignalina.lt, tel. (8 386) 53 744

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Marija Šimkienė

Priešmokyklinis ugdymas

Mokytojas

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Rita Ragaišienė

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresn. mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo grupė Ceikinių sk.

Pradinio ugdymo pedagogai

Romualda Bagdonienė Pradinio ugdymo dalykai Metodininkas 1 a
Jūratė Snieškienė Pradinio ugdymo dalykai Metodininkas 1 b
Daiva Krikštulienė Pradinio ugdymo dalykai Vyresn. mokytojas 1 c

Eglė Žemaitienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

2 a

Nijolė Medzevičienė

Pradinio ugdymo dalykai

Vyresn. mokytojas

2 b

Dalia Marcinauskienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

3 a

Dalia Vilčinskienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

3 b

Regina Jeremejeva

Pradinio ugdymo dalykai

Vyresn. mokytojas

3 c

Rita Papšienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

4 a

Jolanta Šuminaitė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

4 b

Irena Šuminienė

Pradinio ugdymo dalykai

Vyresn. mokytojas

4 c

Dorinio ugdymo mokytojai

Audronė Urbonienė

Dorinis ugdymas (tikyba)

Vyresn. mokytojas

 

Agnė Lenard-Levčenkienė

Dorinis ugdymas (etika)

Mokytojas

 

Lietuvių kalbos mokytojai

Audronė Trapikienė

Lietuvių kalba

Metodininkas

6 a

Virginija Maskoliūnienė

Lietuvių kalba

Metodininkas

7 a

Sandra Šilienė

Lietuvių kalba

Vyresn. mokytojas

5 a

Jolita Dindienė

Lietuvių kalba

Mokytojas

8 a

Užsienių kalbų mokytojai

Daiva Cicėnienė

Anglų kalba

Metodininkas

8 b

Mantas Valentas

Anglų kalba

Vyresn. mokytojas

 

Inga Zarinskienė

Anglų kalba

Vyresn. mokytojas

6 b

Rasa Sriubaitė

Anglų kalba

Mokytojas

5 c

Nadiežda Stefanskaja

Rusų kalba

Vyresn. mokytojas

 

Natalija Gimbickienė

Rusų kalba

Vyresn. mokytojas

8 c

Jolita Povilėnienė

Vokiečių kalba

Vyresn. mokytojas

 

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Vida Brukštuvienė

Matematika

Metodininkas

 

Liudmila Autuch

Matematika

Vyresn. mokytojas

 

Kęstutis Vaitkevičius

Matematika

Mokytojas

 

Ingrida Kandratavičienė

Informacinės technologijos

Vyresn. mokytojas

 

Socialinių mokslų mokytojai

Roma Šakalienė

Geografija

Metodininkas

 

Albinas Marcinauskas

Istorija

Vyresn. mokytojas

 

Gamtos mokslų mokytojai

Raminta Trinkūnienė

Biologija, chemija, gamta ir žmogus

Metodininkas

7 b

Audronė Drūteikienė

Biologija, gamta ir žmogus, žmogaus sauga

Vyresn. mokytojas

5 b

Arvydas Medzevičius

Fizika

Vyresn. mokytojas

 

Menų ir technologijos mokytojai

Danguolė Lamanauskienė

Technologijos

Vyresn. mokytojas

 

Vytautas Varneckas

Technologijos

Mokytojas

 

Jonas Cicėnas

Muzika

Vyresn. mokytojas

 

Audronė Čeponienė Dailė Metodininkas  

Kūno kultūros mokytojai

Dana Gotovskienė

Kūno kultūra

Metodininkas

 

Gintaras Motiejonis

Kūno kultūra

Metodininkas

 

Neformalus vaikų švietimas

Vida Ksenzovienė

Ansamblio „Pumpurėliai“ mokytoja, solinio dainavimo būrelio mokytoja

Ekspertas

 

Nijolė Žygienė

Lietuvių liaudies šokių būrelio mokytoja

Vyresn. mokytojas

 

Andrejus Matvėjevas

Pasieniečių būrelio mokytojas

-

 

Atnaujinta: 2019-09-12