Mokytojai

Vardas Pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė

El. paštas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Marija Šimkienė

Priešmokyklinis ugdymas

Mokytojas

Priešmokyklinio ugdymo grupė

marija.simkiene@kudabosprogimnazija.lt

Rita Ragaišienė

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresn. mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo grupėCeikinių sk.

rita.ragaisiene@kudabosprogimnazija.lt

Pradinio ugdymo pedagogai

Rita Papšienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

1 a

rita.papsiene@kudabosprogimnazija.lt

Irena Šuminienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

1 b

irena.suminiene@kudabosprogimnazija.lt

Romualda Bagdonienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

2 a

romualda.bagdoniene@kudabosprogimnazija.lt

Jūratė Snieškienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

2 b

jurate.snieskiene@kudabosprogimnazija.lt

Daiva Krikštulienė

Pradinio ugdymo dalykai

Vyresn. mokytojas

2 c

daiva.krikstuliene@kudabosprogimnazija.lt

Eglė Žemaitienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

3 a

egle.zemaitiene@kudabosprogimnazija.lt

Jolanta Šuminaitė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

3 b

jolanta.suminaite@kudabosprogimnazija.lt

Dalia Marcinauskienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

4 a

dalia.marcinauskiene@kudabosprogimnazija.lt

Dalia Vilčinskienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

4 b

dalia.vilcinskiene@kudabosprogimnazija.lt

Regina Jeremejeva

Pradinio ugdymo dalykai

Vyresn. mokytojas

4 c

regina.jeremejeva@kudabosprogimnazija.lt

Dorinio ugdymo mokytojai

Audronė Urbonienė

Dorinis ugdymas (tikyba)

Vyresn. mokytojas

 

audrone.urboniene@kudabosprogimnazija.lt

Agnė Lenard-Levčenkienė

Dorini sugdymas (etika)

Mokytojas

 

agne.lenard.levcenkiene@kudabosprogimnazija.lt

Lietuvių kalbos mokytojai

Audronė Trapikienė

Lietuviųkalba

Metodininkas

7 a

audrone.trapikiene@kudabosprogimnazija.lt

Virginija Maskoliūnienė

Lietuviųkalba

Metodininkas

8 a

virginija.maskoliuniene@kudabosprogimnazija.lt

Jolita Dindienė

Lietuviųkalba

Mokytojas

5c

jolita.dindiene@kudabosprogimnazija.lt

Sandra Šilienė

Lietuviųkalba

Vyresn. mokytojas

 

Vaiko priežiūrosatostogose

Užsienių kalbų mokytojai

Daiva Cicėnienė

Anglųkalba

Metodininkas

5 b

daiva.ciceniene@kudabosprogimnazija.lt

Mantas Valentas

Anglųkalba

Vyresn. mokytojas

5 a

mantas.valentas@kudabosprogimnazija.lt

Inga Zarinskienė

Anglųkalba

Vyresn. mokytojas

7 b

inga.zarinskiene@kudabosprogimnazija.lt

Rasa Sriubaitė

Anglųkalba

Vyresn. mokytojas

6 c

rasa.sriubaite@kudabosprogimnazija.lt

NadieždaStefanskaja

Rusųkalba

Vyresn. mokytojas

 

nadiezda.stefanskaja@kudabosprogimnazija.lt

Natalija Gimbickienė

Rusųkalba

Vyresn. mokytojas

 

natalija.gimbickiene@kudabosprogimnazija.lt

Jolita Povilėnienė

Vokiečiųkalba

Vyresn. mokytojas

 

jolita.povileniene@kudabosprogimnazija.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Vida Brukštuvienė

Matematika

Metodininkas

 

vida.brukstuviene@kudabosprogimnazija.lt

LiudmilaAutuch

Matematika

Vyresn. mokytojas

 

liudmila.autuch@kudabosprogimnazija.lt

Kęstutis Vaitkevičius

Matematika

Vyresn. mokytojas

 

kestutis.vaitkevicius@kudabosprogimnazija.lt

Ingrida Kandratavičienė

Informacinės technologijos

Vyresn. mokytojas

 6 b

ingrida.kandrataviciene@kudabosprogimnazija.lt

Socialinių mokslų mokytojai

Roma Šakalienė

Geografija

Metodininkas

 6 a

roma.sakaliene@kudabosprogimnazija.lt

Albinas Marcinauskas

Istorija

Vyresn. mokytojas

 

albinas.marcinauskas@kudabosprogimnazija.lt

Gamtos mokslų mokytojai

Raminta Trinkūnienė

Biologija, chemija, gamta ir žmogus

Metodininkas

8 b

raminta.trinkuniene@kudabosprogimnazija.lt

Audronė Drūteikienė

Biologija, gamta ir žmogus, žmogaussauga

Vyresn. mokytojas

 

audrone.druteikiene@kudabosprogimnazija.lt

ArvydasMedzevičius

Fizika

Vyresn. mokytojas

 

arvydas.medzevicius@kudabosprogimnazija.lt

Menų ir technologijos mokytojai

Danguolė Lamanauskienė

Technologijos

Vyresn. mokytojas

 

danguole.lamanauskiene@kudabosprogimnazija.lt

VytautasVarneckas

Technologijos

Mokytojas

 

vytautas.varneckas@kudabosprogimnazija.lt

Jonas Cicėnas

Muzika

Vyresn. mokytojas

 

jonas.cicenas@kudabosprogimnazija.lt

Audronė Čeponienė

Dailė

Metodininkas

 

audrone.ceponiene@kudabosprogimnazija.lt

Kūno kultūros mokytojai

Dana Gotovskienė

Kūno kultūra

Metodininkas

 

dana.gotovskiene@kudabosprogimnazija.lt

GintarasMotiejonis

Kūno kultūra

Metodininkas

 

gintaras.motiejonis@kudabosprogimnazija.lt

Neformalus vaikų švietimas

Vida Ksenzovienė

Ansamblio „Pumpurėliai“ mokytoja, solinio dainavimo būrelio mokytoja

Ekspertas

 

vida.ksenzoviene@kudabosprogimnazija.lt

Nijolė Žygienė

Lietuvių liaudies šokių būrelio mokytoja

Vyresn. mokytojas

 

nijole.zygiene@kudabosprogimnazija.lt

Andrejus Matvėjevas

Pasieniečių būrelio mokytojas

-

 

andrejus.matvejevas@kudabosprogimnazija.lt

Atnaujinta: 2020-09-24