Mokytojai

Vardas Pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė

El. paštas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Marija Šimkienė

Priešmokyklinis ugdymas

Mokytojas

Priešmokyklinio ugdymo grupė

m.simkiene@kudabosprogimnazija.lt

Rita Ragaišienė

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresn. mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo grupė Ceikinių sk.

r.ragaisiene@kudabosprogimnazija.lt

Pradinio ugdymo pedagogai

Romualda Bagdonienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

1 a

r.bagdoniene@kudabosprogimnazija.lt

Jūratė Snieškienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

1 b

j.snieskiene@kudabosprogimnazija.lt

Daiva Krikštulienė

Pradinio ugdymo dalykai

Vyresn. mokytojas

1 c

d.krikstuliene@kudabosprogimnazija.lt

Eglė Žemaitienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

2 a

e.zemaitiene@kudabosprogimnazija.lt

Nijolė Medzevičienė

Pradinio ugdymo dalykai

Vyresn. mokytojas

2 b

n.medzeviciene@kudabosprogimnazija.lt

Dalia Marcinauskienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

3 a

d.marcinauskiene@kudabosprogimnazija.lt

Dalia Vilčinskienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

3 b

d.vilcinskiene@kudabosprogimnazija.lt

Regina Jeremejeva

Pradinio ugdymo dalykai

Vyresn. mokytojas

3 c

r.jeremejeva@kudabosprogimnazija.lt

Rita Papšienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

4 a

r.papsiene@kudabosprogimnazija.lt

Jolanta Šuminaitė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

4 b

j.suminaite@kudabosprogimnazija.lt

Irena Šuminienė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkas

4 c

i.suminiene@kudabosprogimnazija.lt

Dorinio ugdymo mokytojai

Audronė Urbonienė

Dorinis ugdymas (tikyba)

Vyresn. mokytojas

 

a.urboniene@kudabosprogimnazija.lt

Agnė Lenard-Levčenkienė

Dorinis ugdymas (etika)

Mokytojas

 

a.lenard@kudabosprogimnazija.lt

Lietuvių kalbos mokytojai

Audronė Trapikienė

Lietuvių kalba

Metodininkas

6 a

a.trapikiene@kudabosprogimnazija.lt

Virginija Maskoliūnienė

Lietuvių kalba

Metodininkas

7 a

v.maskoliuniene@kudabosprogimnazija.lt

Sandra Šilienė

Lietuvių kalba

Vyresn. mokytojas

5 a

s.siliene@kudabosprogimnazija.lt

Jolita Dindienė

Lietuvių kalba

Mokytojas

8 a

j.dindiene@kudabosprogimnazija.lt

Užsienių kalbų mokytojai

Daiva Cicėnienė

Anglų kalba

Metodininkas

8 b

d.ciceniene@kudabosprogimnazija.lt

Mantas Valentas

Anglų kalba

Vyresn. mokytojas

 

m.valentas@kudabosprogimnazija.lt

Inga Zarinskienė

Anglų kalba

Vyresn. mokytojas

6 b

i.zarinskiene@kudabosprogimnazija.lt

Rasa Sriubaitė

Anglų kalba

Vyresn. mokytojas

5 c

r.sriubaite@kudabosprogimnazija.lt

Nadiežda Stefanskaja

Rusų kalba

Vyresn. mokytojas

 

n.stefanskaja@kudabosprogimnazija.lt

Natalija Gimbickienė

Rusų kalba

Vyresn. mokytojas

8 c

n.gimbickiene@kudabosprogimnazija.lt

Jolita Povilėnienė

Vokiečių kalba

Vyresn. mokytojas

 

j.povileniene@kudabosprogimnazija.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Vida Brukštuvienė

Matematika

Metodininkas

 

v.brukstuviene@kudabosprogimnazija.lt

Liudmila Autuch

Matematika

Vyresn. mokytojas

 

l.autuch@kudabosprogimnazija.lt

Kęstutis Vaitkevičius

Matematika

Vyresn. mokytojas

 

k.vaitkevicius@kudabosprogimnazija.lt

Ingrida Kandratavičienė

Informacinės technologijos

Vyresn. mokytojas

 

i.kandrataviciene@kudabosprogimnazija.lt

Socialinių mokslų mokytojai

Roma Šakalienė

Geografija

Metodininkas

 

r.sakaliene@kudabosprogimnazija.lt

Albinas Marcinauskas

Istorija

Vyresn. mokytojas

 

a.marcinauskas@kudabosprogimnazija.lt

Gamtos mokslų mokytojai

Raminta Trinkūnienė

Biologija, chemija, gamta ir žmogus

Metodininkas

7 b

r.trinkuniene@kudabosprogimnazija.lt

Audronė Drūteikienė

Biologija, gamta ir žmogus, žmogaus sauga

Vyresn. mokytojas

5 b

a.druteikiene@kudabosprogimnazija.lt

Arvydas Medzevičius

Fizika

Vyresn. mokytojas

 

a.medzevicius@kudabosprogimnazija.lt

Menų ir technologijos mokytojai

Danguolė Lamanauskienė

Technologijos

Vyresn. mokytojas

 

d.lamanauskiene@kudabosprogimnazija.lt

Vytautas Varneckas

Technologijos

Mokytojas

 

v.varneckas@kudabosprogimnazija.lt

Jonas Cicėnas

Muzika

Vyresn. mokytojas

 

j.cicenas@kudabosprogimnazija.lt

Audronė Čeponienė

Dailė

Metodininkas

 

a.ceponiene@kudabosprogimnazija.lt

Kūno kultūros mokytojai

Dana Gotovskienė

Kūno kultūra

Metodininkas

 

d.gotovskiene@kudabosprogimnazija.lt

Gintaras Motiejonis

Kūno kultūra

Metodininkas

 

g.motiejonis@kudabosprogimnazija.lt

Neformalus vaikų švietimas

Vida Ksenzovienė

Ansamblio „Pumpurėliai“ mokytoja, solinio dainavimo būrelio mokytoja

Ekspertas

 

v.ksenzoviene@kudabosprogimnazija.lt

Nijolė Žygienė

Lietuvių liaudies šokių būrelio mokytoja

Vyresn. mokytojas

 

n.zygiene@kudabosprogimnazija.lt

Andrejus Matvėjevas

Pasieniečių būrelio mokytojas

-

 

a.matvejevas@kudabosprogimnazija.lt

Atnaujinta: 2019-12-31