Metodinė taryba

  1. Dalia Marcinauskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  2. Audronė Trapikienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė.
  3. Daiva Cicėnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė.
  4. Raminta Trinkūnienė, biologijos mokytoja metodininkė, gamtamokslio ir socialinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė.
  5. Agnė Lenard-Levčenkinė, etikos mokytoja, meninio, technologinio ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė.
  6. Gintaras Motiejonis, kūno kultūros mokytojas metodininkas, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas.
  7. Liudmila Autuch, matematikos vyr. mokytoja, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė.
  8.  Miglė Rakštelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos pirmininkė.
Atnaujinta: 2019-04-10