Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Valentina Mozūraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

komisijos pavaduotoja – Virginija Činčikienė, vyresn. socialinė pedagogė;

komisijos sekretorė – Eglė Žemaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

Komisijos nariai:

Veronika Gibler, vyresn. specialioji pedagogė-logopedė;

Raminta Trinkūnienė, biologijos-chemijos mokytoja metodininkė;

Natalija Gimbickienė, rusų kalbos vyresn. mokytoja;

Irena Šuminienė, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja;

Rita Papšienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Ingrida Kandratavičienė, informacinių technologijų vyresn. mokytoja;

Audronė Trapikienė, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja;

Sandra Šilienė, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja;

Dalia Vilčinskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Irena Čeponienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Diana Trukanienė, socialinė darbuotoja.

Inga Žilo, tėvų atstovė.

Atnaujinta: 2019-01-15