Socialinė darbuotoja

Socialinės darbuotojos pareigos:

  1. Užtikrina socialinių paslaugų poreikio asmeniui įvertinimą bei teikimą.
  2. Veda nemokamo ir mokamo maitinimo apskaitą.
  3. Rūpinasi mokinių maitinimo klausimais.
  4. Rūpinasi mokinių pavėžėjimo klausimais, bilietų išdavimu.
  5. Dirba vaikų vasaros stovyklose, esant būtinumui padeda klasių auklėtojams ekskursijų, turistinių žygių ir kt. išvykų metu.
  6. Bendradarbiauja su Kaimo reikalų ir socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir kt. suinteresuotomis institucijomis.
  7. Dalyvauja socialinių projektų kūrime ir jų įgyvendinime.
  8. Konsultuoja mokinius, jų tėvus, mokytojus.

 

Darbo laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis 7.00 – 12.00, 12.45 – 16.00
Penktadienis 7.00 – 12.00, 12.45 – 14.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Kontaktai:

Tel. (8 386) 54 061

Atnaujinta: 2018-01-04