Strateginis planas

Turinys

I. BENDROSIOS NUOSTATOS......................................................................................3
II. PROGIMNAZIJOS PRISTATYMAS............................................................................3
III. 2014–2016 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ...............................4
IV. BENDRA SITUACIJOS ANALIZĖ.............................................................................15
        IŠORINĖ ANALIZĖ...............................................................................................15
        VIDINĖ ANALIZĖ..................................................................................................16
V. PROGIMNAZIJOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ            

         ANALIZĖ .............................................................................................................21
VI. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 2017–2019 METAIS..................................22
VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA..............................................29

 

Parsiųsti dokumentą

Strateginis planas 2017–2019 m. m.

Atnaujinta: 2017-02-28