Strateginis planas

Turinys

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 3
II. PROGIMNAZIJOS PRISTATYMAS 4
III. 2017–2019 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 5
IV. BENDRA SITUACIJOS ANALIZĖ. 10
IŠORINĖ ANALIZĖ. 10
VIDINĖ ANALIZĖ. 12
V. PROGIMNAZIJOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 19
VI. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 2020–2022 METAIS 20
VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA. 27
Parsiųsti dokumentą

Strateginis planas 2020–2022 m. m.

Atnaujinta: 2020-01-07